Changes

Jump to: navigation, search
Уредување датуми
Грампс користи крукчиња во боја за да ја означи важноста на внесениот датум.
[[Image:date-selection-31-enmk.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx.Дијалог Избор на датуми]]

Navigation menu