Changes

Jump to: navigation, search
Вовед
{{man note|1=Копчиња додади, отстрани и уреди|2=Во најголемиот број случаи, Грампс користи {{man button|+}} што одговара на {{man button|Додади+}} , {{man button|-}} што одговара на '''Отстрани''' и икона со пенкало на лист хартија за означување '''Уреди''' . Ќе продолжиме со користење на подоцнежното копче {{man button|Уреди+}}, додека, пак, копчињата {{man button|+}} и {{man button|-}} за да ги означиме претходните две.}}
[[Image:edit-person-31-enmk.png|right|thumb|350px|Fig.3.x. Уреди лице]] 
== Уредување информации за лица ==
Информациите за лицата се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Уреди лице}} . Овој дијалог може да се добие преку различните погледи на следниве начини:

Navigation menu