Changes

Jump to: navigation, search
m
no edit summary
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Управување со семејни стебла|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно|3.1}}
{{languages|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data: Brief}}
== Да одредите деца ==
[[Image:child-ref-31-mk.png|thumb|150px|Fig.3.x. Уредувач на Упатување деца]]
Додавањето деца во врската се прави на сличен начин. Од погледот Врски или погледот Семеен список, одберете постоечко семејство или создадете ново. Децата можат да се додадат со избирање на копчињата Додади или Избери десно од списокот со деца.
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Управување со семејни стебла|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно|3.1}}
[[Category:Mk:Documentation]]

Navigation menu