Changes

Jump to: navigation, search
Соединување места
===Соединување места===
[[Image:merge-plc-mk.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Соединување места]]
Кога се избрани точно две места, одберете ''' Уреди -> Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Избери наслов''' .

Navigation menu