Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Källor

47 bytes added, 08:05, 25 January 2013
m
Category:Sv:Sources
{{languages|sources}} <!-- |Källor -->
 
 
Källor spelar en nyckelroll i {{call lang|genealogy|sv|genealogisk forskning}}.
 
[[Category:Sources]]
==Definition==
* {{call lang|Birth certificate|sv|Födelseattester}}
* Still births
* Marriage certificatesVigselbevis
* Skilsmässor
* Dödsattester
* Formella namnbyten
=== Religiösa Kyrkliga dokument ===* Husförhörslängder* Församlingsböcker
* {{call lang|Baptise record|sv|Dopböcker}}
* Vigselböcker
* DNA
{{languages|sources|Källor}}[[Category:Sv:Sources]]

Navigation menu