Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Källor

65 bytes added, 18:18, 23 March 2007
m
Replaced wiki links with call lang templates.
Källor spelar en nyckelroll i [[{{call lang|genealogy|sv|genealogisk forskning]]}}.
[[Category:Sources]]
Vetenskapligt så kan källorna delas in i tre grupper:
#Primärkällor : Text som är förstahandsinformation om händelsen, tillkommen när [[{{call lang|event|sv|händelsen]] }} skedde av någon som verkligen har sett det hända. Exempel: dagböcker, attester, tidningar ...
#Sekundärkällor : Nedtecknade sammanställningar om historien baserade på bevis från primärkällor och andra sekundärkällor tillsammans med kommentarer och analys. Exempel: historieböcker, genealogisk litteratur...
#Tredjehandskällor : Urval och sammanställning av primära och sekundära källor. Exempel: bibliotekskataloger, bibliografier ...
=== Officiella dokument ===
* [[{{call lang|Birth certificate|Födelseattest]]ersv|Födelseattester}}
* Still births
* Marriage certificates
=== Religiösa dokument ===
* [[{{call lang|Baptise record|sv|Dopböcker]]}}
* Vigselböcker
* Begravningsböcker
=== Boende ===
* [[{{call lang|Census|sv|Folkräkningar]]}}
* Dokument över egendom
* Telefonkataloger
94
edits

Navigation menu