Changes

Jump to: navigation, search
Уредување на информации за настани
== Уредување на информации за настани ==
[[Image:edit-ev-31-en.png|thumb|right|200px|Fig. x.x Уредувач на настани]]
*Забелешки
Јазичето '''Забелешки''' обезбедува место да запишете забелешки или да коментирате за некој настан. За да додадете забелешка или да промените постоечка, само уредете го текстот во полето за внесување на текст.
== Уредување Упатувања на извори ==

Navigation menu