Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Källor

130 bytes added, 08:05, 25 January 2013
m
Category:Sv:Sources
{{languages|sources}} <!-- |Källor spelar en nyckelroll i [[genealogy|genealogisk forskning]].-->
[[Category:Sources]]Källor spelar en nyckelroll i {{call lang|genealogy|sv|genealogisk forskning}}.
==Definition==
Vetenskapligt så kan källorna delas in i tre grupper:
#Primärkällor : Text som är förstahandsinformation om händelsen, tillkommen när [[{{call lang|event|sv|händelsen]] }} skedde av någon som verkligen har sett det hända. Exempel: dagböcker, attester, tidningar ...
#Sekundärkällor : Nedtecknade sammanställningar om historien baserade på bevis från primärkällor och andra sekundärkällor tillsammans med kommentarer och analys. Exempel: historieböcker, genealogisk litteratur...
#Tredjehandskällor : Urval och sammanställning av primära och sekundära källor. Exempel: bibliotekskataloger, bibliografier ...
=== Officiella dokument ===
* [[{{call lang|Birth certificate]]s|sv|Födelseattester}}
* Still births
* Marriage certificatesVigselbevis
* Skilsmässor
* Death certificatesDödsattester
* Formella namnbyten
=== Religiösa Kyrkliga dokument ===* [[Husförhörslängder* Församlingsböcker* {{call lang|Baptise record|sv|Dopböcker]]}}
* Vigselböcker
* Begravningsböcker
=== Boende ===
* [[{{call lang|Census]] records|sv|Folkräkningar}}
* Dokument över egendom
* Telefonkataloger
* DNA
{{languages|sources|Källor}}[[Category:Sv:Sources]]

Navigation menu