Changes

Jump to: navigation, search

Installation/pl

119 bytes removed, 11:39, 1 February 2009
Dodatkowe oprogramowanie, z którego GRAMPS może skorzystać
Inne pakiety także mogą być użyteczne:
* '''Yelp''': Przeglądarka pomocy Gnome. Pozwala na wywoływanie i czytanie dokumentacji GRAMPSa na swoim komputerze.
* '''desktop-file-utils''': np programy do odczytu plików medialnych pod prawym klawiszem myszy

Navigation menu