Changes

Jump to: navigation, search
m
no edit summary
{{man index/mk|Mk:Грампс_3.1_Вики_Прирачник_-_Предговор |Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Главен прозорец|3.1}}
{{languages|Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started}}
Ако сакате Грампс да отвори одредена база на податоци или да внесе посебна датотека на почетокот, можете да го додатете името на датотеката на наредбената линија како аргумент:
<code>
''gramps filename.grdbFamily Tree 1''
</code>
каде што ''filename.grdbFamily Tree 1'' е името на датотеката што сакате да ја отворите. Наредбената линија овозможува многу повеќе начини за почнување Грампс и изведување на различни задачи.
== Одбирање база на податоци ==
Ако Грампс е почната без претходно избрана база, почетниот екран ќе има мала функционалност. Поголемиот број од операциите нема да бидат достапни. За да вчитате база на податоци, или изберете '''Нова''' за да создадете нова база на податоци, или '''Отвори''' за да отворете постоечка база. Грампс е во тек со вашите неодамна отворени бази [[Image:first-open-31-mk.png|right|thumb|250px|Fig.1.1 Почетен прозорец]] и тие можете да ги изберете со кликнување на стрелката до копчето {{man button|Отвори}}и одбирање од паѓачкото мени.
== Добивање помош ==
{{man index/mk|Mk:Грампс_3.1_Вики_Прирачник_-_Предговор |Mk:Грампс_3.1_Вики_Прирачник_-_Главен_прозорец|3.1}}
[[Category:Mk:Documentation]]

Navigation menu