Changes

Jump to: navigation, search
m
no edit summary
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Управување со семејни стебла|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно|3.1}}
{{languages|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data: Brief}}
За одредување нова врска на Активното лице, префрлете во погледот Врски ( ''family-fig'' ) и ќе видите дека овој поединец е означен како „Активно лице“. Веднаш до ознаката {{man label|Семејство}} се наоѓа копчето {{man button|Додади}} (обично претставено со знакот {{man button|+}}). Со кликнување на копчето {{man button|Додади}} ќе се прикаже дијалогот {{man label|Уреди Семејство}} со Активното лице поставено или како таткото или како мајката.
[[Image:Edit-family-31-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx. Уредување Семејство]]
Сега едно прашање: Дали лицето што ќе ја формира врската со Активното лице веќе постои во базата? Ако постои, кликнете на копчето {{man label|'''Избери'''}} до другото лице. Тогаш ќе можете да пребарувате по списокот со лицата во базата на податоци за да го одберете посакуваното лице. Ако не постои, тогаш кликнете на копчето {{man label|'''Додади'''}} . Ова ќе дозволи да додадете ново лице во базата и да ја одредите неговата врска со Активното лице.
За да уредувате веќе постоечка врска во погледот Врски, кликнете на копчето {{man button|Уреди}} веднаш до соодветниот Семеен внес. Ако има повеќе од една врска во списокот, можете да го одберете сопружникот или партнерот со кликнувањето на соодветното копче {{man button|Уреди}} веднаш до врската.
[[Image:Select-person-31-mk.png|right|thumb|250px|Fig.3.xx Изберете лице]]
За да одредите нова врска во погледот Семеен список, кликнете на копчето {{man button|Додади}} од алатникот и ќе се отвори празен дијалог {{man label|Уреди Семејство}} . Овде можете да додадете лица во семејството.
== Да одредите деца ==
[[Image:child-ref-31-mk.png|thumb|150px|Fig.3.x. Уредувач на Упатување деца]]
Додавањето деца во врската се прави на сличен начин. Од погледот Врски или погледот Семеен список, одберете постоечко семејство или создадете ново. Децата можат да се додадат со избирање на копчињата Додади или Избери десно од списокот со деца.
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Управување со семејни стебла|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно|3.1}}
[[Category:Mk:Documentation]]

Navigation menu