Changes

Jump to: navigation, search

Genealogy Glossary/cs

3 bytes added, 07:56, 29 November 2008
no edit summary
{{languages|GRAMPS_GlossaryGenealogy_Glossary}}
Zde najdete slovník genealogických pojmů. Pojmy používané programem Gramps hledejte ve [[GRAMPS Glossary|slovníku GRAMPS]].

Navigation menu