Pl:Rodzina

From Gramps
Jump to: navigation, search

Rodzina - jest to zwykle dwójka partnerów i wychowywane przez nich potomstwo; jest to też w genealogii tzw. rodzina mała.

Rodzinę stanowi także samotny rodzic z wychowywanym własnym lub adoptowanym potomstwem (jest to tzw. rodzina niepełna) ale także i dwie osoby tworzące związek małżeński lub inny, w tym także nieformalny, konkubinat.

Linki zewnętrzne