Nl:Andere genealogische programma's

From Gramps
(Redirected from Other genealogy software/nl)
Jump to: navigation, search

Naast GRAMPS, zijn er andere Vrije programma's or Open Bron genealogische programma's. Elk project heeft zo zijn eigen doelstellingen. Indien GRAMPS niet voldoet aan je verwachtingen, kan je steeds deze andere programma's eens bekijken.

GeneWeb

GeneWeb is een web based systeem. Een korte beschrijving van de GeneWeb webstek geeft weer waarvoor het programma kan gebruikt worden:

GeneWeb is een genealogisch programma met een Web interface. Je kunt het off-line gebruiken of in een web-omgeving. Het programma maakt gebruik van zeer efficiënte technieken om relaties of bloedverwantschap te berekenen. Deze methoden werden ontwikkeld samen met Didier Rémy, onderzoeksdirecteur bij INRIA.

LifeLines

LifeLines is een op tekst gebaseerd genealogisch systeem en waarschijnlijk het eerste project dat draait onder Linux. De SourceForge project beschrijving geeft het volgende:

LifeLines is een genealogisch programma om je helpen bij je familie-onderzoek. De belangrijkste eigenscahp is de zeer krachtige scripting taal. Bovendien is importeren en exporten van GEDCOM-bestanden zeer eenvoudig.

Er bestaat ook een java-interface onder de MIT licentie te vinden op sourceforge : JLifeLines.

PhpGedView

PhpGedView is een web-based genealogisch programma dat gebruik maakt van PHP om GEDCOM-bestanden weer te geven. De beschrijving op de webstek zegt over PhpGedView website het volgende:

PhpGedView is een revolutionair genealogisch programma dat je in staat stelt om je familiegegevens te tonen en aan te passen op je webstek. PhpGedView heeft uitgebreide editeermogelijkheden, complete privacy-functies, kan GEDCOM-bestanden verwerken en ondersteunt multimedia-objecten zoals foto's en documentbeelden. PhpGedView vereenvoudigt ook het samenwerken met anderen, die ook meewerken aan je familiestamboom. Je genealogische informatie is zo steeds op de laatste stand op je webstek en ook voor anderen te zien.

GenealogyJ

GenealogyJ (ook wel GenJ genaamd) is een op Java gebaseerde desktop-toepassing. De beschrijving van de GenealogyJ webstek zegt het volgende:

GenealogyJ is een viewer en editor geschikt voor genealogische informatie, bruikbaar voor zowel de hobbyist, de familiehistoricus en de genealogische onderzoeker. GenJ ondersteunt de Gedcom standard, is geschreven in Java en kan familiestambomen, tabellen, tijdslijnen en veel meer weergeven. GenJ is vrij beschikbaar. Het kan dus verdeeld en aangepast worden onder de voorwaarden van de GNU General Public Licentie, gepubliceerd door de Free Software Foundation.

Généamania

Généamania is onder GPL.

Je kunt je mySQL database beheren met een PHP-interface. Lijkt veel op GeneWeb. Er zijn vele PHP-programma's (geneotree, genmod, exodus, retrospect-GDS) maar Généamania is misschien het eenvoudigste te configureren onder Linux.

@RBRE

@RBRE is een collectief project. Het werd ontwikkeld op initiatief van Cultural Laboratory A+H en gepubliceerd onder de ArtLibre licentie. De SourceForge projectbeschrijving van @RBRE:

@rbre gebruikt X3D. Dit laat gebruikers toe om genealogische gegevens aan te maken, te visualiseren, te bekijken en te delen met anderen, door middel van individuele 2D iconen. Die worden samengesteld uit de 3D familiestambomen. @rbre maakt gebruik van P2P-functies om gegevens met anderen te delen.

De planning is om Maay te gebruiken, een open bron programma, geschreven in python, dat gebruik maakt van MySql en Twisted.

De huidige programmastand is nog niet stabiel.

Non-Free Software

Bovenover de Free Software en Open Source Software programma's, zijn er ook programma's die gratis zijn, shareware en commerciële genealogische toepassingen. Het doel van het GRAMPS-project is niet om deze producten te promoten, omdat ze de gebruiker niet de volledige vrijheid tot programma-aanpassingen geven. Ook zijn de de gegevens van de gebruiker niet volledig onder zijn/haar contrôle.

Voor verdere informatie over deze kostenloze, shareware en commerciële toepassingen, zie Cyndi's List.

Hulpmiddelen

Voor hulpmiddelen zoals: aanmaken webstek of het lezen van gedcom-bestanden, zie ander genealogische hulpmiddelen.