Gramps 5.2 Wiki Manual - Getting started/bg

From Gramps
Jump to: navigation, search
Пред. Съдържание След.

Този раздел дава поглед върху промените във версия 5.2 спрямо 3.1. Всички те са представени в учебника така, че няма нужда да четете ако не ви е необходимо. Потребителите на 3.1 се приканват да прегледат промените така, че да не пропуснат накоя нова възможност.

Преди да направим надграждане

Както винаги, преди да надградите се подсигурете с допълнително резервно копие на вашата база от данни. Най-добрия начин да направите това е:

  1. стартирайте Gramps 3.1
  2. отворете родословното си дърво
  3. Изнесете родословното дърво във формат gramps xml или в gramps xml пакет (включвайки и медийните си файлове). Това става от меню Родословни дървета->Изнасяне, там се уверете, че е избрано изнасяне на цялата информация така, че да не се унищожи никаква част от нея по никакъв начин.
  4. Запазете полученият файл на сигурно място.

За повече информация: Резервно копие на родословното дърво, забележете, че създаването на архив може да не е преложимо в този случай. В някой много малко вероятен случай Gramps 5.2 може да повреди вашата настояща база от данни, а и да загуби архива.

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Пред. Съдържание След.
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions