Gramps 5.2 Wiki Manual - Categories/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבא


מידע גנאלוגי הוא רחב מאוד ועשוי להיות מפורט ביותר. הצגת המידע הזה מהווה אתגר שמיזם גרמפס מתמודד איתו על ידי חלוקה וארגון המידע לסדרת וסוגי־אב, לכל אחת 'מבט' מכיוון שונה על המידע. כל מצג מנגיש חלק מהמידע הכולל, שנשלף ממסד הנתונים על פי סוג־אב מסוים. משפט זה יתבהר ככל שנתקדם ו'נחקור' את סוגי־האב השונים.

Contents

סוגי־אב סרגל ניווט

סוגי־האב סרגל הניווט: השונים, ממוקם בחלקו הימני של החלון הראשי ומאפשר בחירה ומעבר בין סוגי־האב.

Tango-Dialog-information.png
כברירת מחדל, סרגל־הניווט מוגדר לבחור מצג לפי סוג־אב ראשית

תצור אפשרויות תיבת־הבחירה הנפתחת מחדש, עשויים להפוך את בחירת המצג החלופי לאינטואיטיביים יותר. אפשרויות תיבת־הבחירה הנפתחת והרחבת צמתי עץ הנווט יוצרים בוררי מצב בסמוך לסמל סוג־האב ואפשרויות המנשק הללו לא ישתנו עם ההקשר.

איור. 4.1 תיבת רשימה־נפתחת לבחירת מצב ניווט
 • Dashboard לוח־מחוונים: הצגת גרמפלטים למטרות כלליות שונות, ווידג'טים קטנים שיכולים לעזור במחקר הגנאלוגי.
 • People אנשים: רשימת אנשים באילן היוחסין.
 • Relationships יחסי־גומלין: הצגת יחסי־גומלין בין האדם הפעיל לאנשים אחרים בצורה טקסטואלית. לרבות ההורים, האחים, בני הזוג והילדים של אותו אדם.
 • Family משפחות: רשימת משפחות באילן־היוחסין.
 • Charts תרשימים: הצגת תרשימי אילנות לאדם שנבחר.
 • Events ארועים: רשימת ארועים באילן־היוחסין.
 • Places מקומות: רשימת מקומות באילן־היוחסין.
 • Geography גאוגרפיה: הצגת מידע מקומות אילן־היוחסין על המפה.
 • Sources (v3.4.x) מקורות: רשימת מקורות באילן־היוחסין.
 • Citations מובאות: רשימת מובאות באילן־היוחסין.
 • Media מדיה: רשימת אוביקטי מדיה באילן־היוחסין.
 • Notes הערות: רשימת הערות באילן־היוחסין.
איור. 4.2 מצג מצב תצוגת סוגי־אב אנשים מצג מצב תצוגת סוגי־אב אנשים

לסוגי־האב היכולת להציג נתונים במספר דרכים. כל דרך מסוימת כזו נקראת 'מצב תצוגה'. לדוגמה:

 • People מצג סוג־אב אנשים
  • מצב תצוגת רשימה מדורגת ברירת מחדל אנשים מקובצים
  • מצב תצוגת רשימה שטוחה אנשים

קיימות מגוון דרכים למעבר בין מצבי תצוגה לכל סוג־אב:

 1. על ידי בחירת הסמל הרלוונטי מסרגל הכלים
 2. מהתפריט מצג ← ...
 3. מסרגל הניווט כאשר בוחרים בתכונות הרחבת תיבת הרשימה הנפתחת (ראו מעבר בין מצבי מצג)
 4. באמצעות צירופי מקשים (המוקר גם בשם קיצורי־מקלדת) לשנוי מצב התצוגה כך שיתאים למפתח המספר 0/1/2/../9 בסוג־אב זה

המקטעים הבאים מספקים תיאור קצר לכל סוג־אב ומצבי התצוגה האפשריים שהוא מנגיש.

סוג־אב לוח־מחוונים

איור. 4.3 מצג סוג־אב לוח־מחוונים

מכיל את לוח המחוונים Dashboard, המציג מספר יישומונים, הנקראים גרמפלטים. הגרמפלטים נכתבו כתוספים/מתקעים שבאים להרחיב את מערכת הליבה ונועדו לספק כלים נוספים לסייוע בעבודת המחקר. שני גרמפלטים מוצגים כברירת מחדל מיד באתחול (שמות המשפחה המובילים וברוכים הבאים לגרמפס!) במצג של שתי עמודות. כשמסך 'משפחה' פתוח ניתן להשתמש בתפריט ההקשר (הקשה ימנית בעכבר) על שטח ריק כל שהוא על מצג לוח המחוונים, מה שיפתח חלון דו־שיח תפריט־צץ בשם 'הוספת גרמלט' מרשימת הגרמפלטים האפשריים להוסיפה ושימוש.


 • סטטיסטיקת גיל גרמפלט - רשימת נתונים סטטיסטיים על טווח גילאים במספר גרפים
 • גיל בתאריך גרמפלט - ציין האנשים החיים ואת גילם בתאריך מסוים
 • לוח־שנה גרמפלט - הצגת אירועים של אנשים בתאריך מסוים, או בעוד חודש בעבר
 • שאלות נפוצות גרמפלט - שאלות נפוצות.
 • שם ענן נתון גרמפלט - שם פרטי הנפוץ ביותר
 • תצוגה מהירה גרמפלט - מבט חטוף על ה'אדם הנוכחי'
 • גרמפלט רשומותגרמפלט - רשומות הכלליות של הנתונים
 • יומן שינויים גרמפלט - לוג עקוב אחר פעולות ובאילו רשומות
 • סאונגאסגרמפלט - מייצר קודי סאונדקס לשמות האנשים במסד הנתונים.
 • סטטיסטיקה גרמפלט - נתונים סטטיסטיים ממסד הנתונים
 • ענן שמות־משפחה גרמפלט - שם המשפחה הנפוץ ביותר כ"ענן מלל "
 • משימות לבחצוע גרמפלט - משימות מחקר לביצוע
 • שמות משפחה מובילים גרמפלט - 10 שמות המשפחה הנפוצים ביותר
 • ברוכים הבאים גרמפלט - הודעת ברוכים הבאים
 • מה הלאה גרמפלט - מה הלאה?

בנוסף, ישנם מספר גרמפלטים שיוצרו על־ידי צד שלישי אותם ניתן להתקין ולהשתמש בהם בקלות. ובכללם:

 • חדשות הכותרת גרמפלט - חדשות עדכניות מגרמפס
 • תאריך הזנת נתונים גרמפלט - ערכת שם האדם הפעיל, תאריך לידה ומקום, תאריך פטירה ומקום, והוספת אנשים
 • פייתון גרמפלט - מעטפת פייתון
 • הערת גרמפלט - צפיה ועריכת 'הערת אדם עיקרית' של האדם הפעיל

ורבים נוספים. ראו תוספים צד שלישי למידע נוסף.

למידע נוסף אודות השימוש בגרמפלטים המותקנים, ראו גרמפלטים.


פריסת גרמפלט

איור. 4.4 תצור המצג הפעיל לחצן

ניתן לשנות את מספר העמודות: בלוח המחוונים בכרטיסיית פריסת גרמפלט, או לשנות אפשרויות של גרמפלטים מוצגים אחרים בלשונית הרלונטית, בהקשה על לחצןGramps-config.pngתצור המצג הפעיל.

סוג־אב אנשים

בסוג־אב אנשים, מצג רשימת אנשים או מצג אנשים מקובצים(ברירת מחדל) מציג רשימה של כל האנשים באילן היוחסין ללא קשרים. מתצוגה זו ניתן להוסיף, לערוך, להסיר או למזג אנשים. כל מצג (רשימה או קבוצה) מציגה מספר עמודות מידע על כל אדם.

כברירת מחדל, מצג אנשים מנגיש את העמודות שם, מזהה, מגדר, תאריך לידה ותאריך פטירה לכל אדם. ניתן להציג את השדות מקום לידה, מקופ פטירה, בני־זוג, מספר הוריםמשפחה עקרית או עליונה), מספר נישואין, מספר צאצאים, מספר משימות לביצוע, פרטי, תגים ושנוי אחרון גם כן. מצג אנשים מציג כברירת מחדל את לשונית סרגל־הצד וסרגל תחתון

ניתן להשתמש בתיבת דו־השיח כדי להציג את עורך העמודות , להסתיר ולשנות את סדר העמודות המוצגות. אל העורך ניתן להגיע באמצעות מצג ← תצור... מהתפריט או על־ידי הקשה על לחצן Gramps-config.pngתצור מצג... בסרגל־הכלים.

ראו גם

Gramps-notes.png
למידע המוצג בעמודות

חלק מסוגי בחירת עמודות מחייבים שהאירוע המוצג יכיל את הסוג תפקיד העיקרי, לדוגמה תאריכי לידה ופטירה. ניתן להגדיר זאת באמצעות לשונית "כללי" בדו־שיח עורך הפניות ארועים

Gramps-notes.png
בספירת ערכים xxxxxx מספר של

במספר נישואין רק יחסי־גומלין מסוג נישואין נספרים. במספר צאצאים רק צאצאים עם יחס־גומלין מסוג לידה נספרים. אבל, במספר הורים כל הורה עם קשר־גומלין עיקרי (גם אלו עם יחסי־גומלין ללא) יכללו בספירת ההורים.


מצג עץ - אנשים מקובצים

איור. 4.5 סוג־אב אנשים - מצג עץ - אנשים מקובצים

אנשים מקובצים בקבוצות, על פי שמות המשפחה שלהם. מימין לכל שם משפחה מופיע בדרך כלל סמל חץ או סוג אחר של מחוון (כמו: +). לחיצה אחת תחשוף את כל רשימת האנשים שנושאים שם משפחה זה. לחיצה נוספת על המחוון "תכווץ" את הרשימה ותציג רק את שם המשפחה.

אפשרויות נוספות זמינות על ידי בחירת אדם מהרשימה ושימוש בתפריט ההקשר/הצץ המוצג בלחיצה ימנית:

 • אחורה
 • קדימה
 • בית
 • הגדרת אדם הבית
 • הרחבת כל הצמתים
 • כיווץ כל הצמתים
 • הוספה…
 • עריכה…
 • מחיקה
 • מיזוג…
 • מבט מהיר
  • כל הארועים
  • שושלת אבות
  • שושלת אמהות
  • העדפות אדם
  • קירבה לאדם הבית
  • שמות פרטיים זהים
  • שמות משפחה זהים
  • צאצאים
Gramps-notes.png
הגדרת מגבלות תצוגה

במצג קבוצה, לא ניתן לשנות את העמודה הראשונה (שם) מכיוון שהתצוגה מבוססת על הצגת שמות משפחה מקובצים.


מצג רשימת אנשים

סוג־אב אנשים - מצג רשימת אנשים

איור. 4.6 סוג־אב אנשים - מצג רשימת אנשים

רשימת כל האנשים במסד הנתונים, ממוינים על פי העמודה הראשונה שכבררית מחדל היא עמודת השם ▴.

אפשרויות נוספות זמינות על ידי בחירת אדם מהרשימה ושימוש בתפריט ההקשר/הצץ שמוצג בלחיצת עכבר ימנית:

 • אחורה
 • קדימה
 • בית
 • הגדרת אדם הבית
 • הרחבת כל הצמתים
 • כיווץ כל הצמתים
 • הוספה…
 • עריכה…
 • מחיקה
 • מיזוג…
 • מבט מהיר
  • כל הארועים
  • שושלת אבות
  • שושלת אמהות
  • העדפות אדם
  • קירבה לאדם הבית
  • שמות פרטיים זהים
  • שמות משפחה זהים
  • צאצאים


לשונית סרגל תחתון סוג־אב אנשים

שני מצגי העץ (אנשים מקובצים/רשימת אנשים) מכילים את הלשוניות סרגל תחתון. התצור אינו תלוי במצבים.

פרטים

ראו גרמפלט פרטים

גלריה

ראו גרמפלט גלריה

ארועים

ראו גרמפלט ארועים

צאצאים

ראו גרמפלט צאצאים

מובאות

ראו גרמפלט מובאות

הערות

ראו גרמפלט הערות

תכונות

ראו גרמפלט תכונות

הפניות

ראו גרמפלט הפניות

סרגל־צד סוג־אב אנשים

שני מצגי העץ (אנשים מקובצים/רשימת אנשים) מכילים את הלשוניות סרגל צד. התצור אינו תלוי במצבים.

מסנן

ראו גרמפלט מסנן

סוג־אב יחסי־גומלין

איור. 4.7 מצג סוג־אב יחסי־גומלין

מצג ברירת המחדל סוג־אב יחסי־גומלין מנגיש את כל יחסי־הגומלין של האדם הפעיל (האדם שנבחר) באופן מרוכז. חלון המצג מחולק למספר מקטעים, ההורים, האחאים, משפחות וצאצאיםשל אותו אדם.

במידה ולאדם הפעיל יש יותר ממשפחה אחת (התאלמנו/התגרשו ונישוא בשנית), מספר מקטעי המשפחה יהיו כמספר המשפחות שיש לאותו אדם פעיל.

סוג־אב יחסי־גומלין נועד בין היתר לאפשר ניווט מהיר. את האדם הפעיל ניתן לשנות במהירות ועל פי הצורך, פשוט על ידי הקשה על שמו של כל אדם מתוך רשימת האנשים. כל שם הוא למעשה קישור, בדומה ללקישורי עמוד מרשתת.

סגנון שמו של האדם הפעיל מופיע במלל מודגש. שמות אחרים מוצגים עם או בלי מלל 'מודגש ונטוי' בתלות קיומם של יחסי־גומלין מסוימים ברשומת האדם הפעיל. האדם שרשום כהורה או בן זוג של האדם הפעיל, השם מודגש אם אותו אדם הוא חלק ממשפחה־הורה. האדם שרשום כאחאי או צאצא של האדם הפעיל, השם מודגש אם לאותו אדם יש צאצאים.

התאריכים בדרך כלל מופיעים בסגנון רגיל, אבל אם האירוע הוא אירוע 'תכנית־מגירה', כלומר, תאריך אירוע תחליפי לתאריך אירוע חסר אחר. לדוגמה, תאריך אירוע ברית־מילה מורש לתאריך אירוע לידה (מאחר והוא חסר), או, תאריך אירוע קבורה מורש לתאריך אירוע מוות.

מצג סוג־אב יחסי־גומלין

למצגי סוג־אב יחסי־גומלין ניתן לבחור מהתפריט או סרגל הכלים:

 • עריכה ← עריכה... או סמל עריכת האדם הפעיל - פותח את דו־שיח עריכת אדם
 • תפריט עריכה ← הוספת הורים חדשים... או סמל הוספת זוג הורים חדש - ליצירת משפחה חדשה בה האדם הפעיל הוא צאצא.
 • תפריט עריכה ← הוספת הורים קיימים... או סמל הוספת אדם כצאצא למשפחה קיימת - מה שיפתח את ברר בחירת משפחה המאפשר בחירה מתוך רשימת משפחות, והוספת האדם שנבחר כצאצה במשפחה.
 • תפריט עריכה ← הוספת בן־זוג... או סמל הוספת משפחה חדשה אם האדם כהורה - פותח דו־שיח עריכת משפחה כאשר האדפ הפעיל משמש בה אחד ההורים.
 • תפריט עריכה ← מיון מחדש... או סמל שינוי סדר משפחות הורה - לפתיחת דו־שיח שינוי סדר יחסי־גומלין

המקטעים הבאים זמינים:

אדם פעיל

 • בראש החלון מידע, מזהה, שם, לידה, ופטירה, כמו כן מוצג הגיל המחושב של האדם הפעיל. ניתן לסמן שדות מלל לידה ופטירה ולהעתיק אותם.
 • במידה וזמינו תמונות לאדם, היא תוצג בחלק השמאלי העליון של החלון. התמונה שתוצג היא התמונה הרשונה (מימיו) מתוך התמונות שבלשונית גלריה של האדם המסויים. ניתן להקיש על התמונה על מנת לפתוח אותה בעורך תמונות ברירת מחדל של המערכץ.
 • סמל לציון המגדר של 'אדם' יופיע לצד שמו ומיד לאחריו סמל 'עיפרון' לGramps-notes.pngעריכה. הקשה על סמל הGramps-notes.pngעריכה יפתח את עריכת אדם, בו ממנו ניתן לערוך את כל המידע אודות האדם המסויים.


הורים

מקטע ההורים, מציג את המשפחות בהן האדם הוא צאצא. מכיוון שלאדם יכולים להיות מספר קבוצות של הורים, אפשר שיהיו לו גם כמה מקטעי הורים.

ניתן לערוך הורים קיימים על ידי בחירה ב Gramps-notes.pngעריכה שלצד ההורים. בחירה בסימן יע לצד קבוצת הורים, תסיר את 'האדם הפעיל' מאותם ההורים. פעולה זו לא מוחק את יחסי־הגומלין בין ההורים הללו.

ראו {{man label|תצור יחסי־גומלין} להגדרת הפרטים שיוצגו או יוסתרו ועוד...

Gnome-important.png
אזהרה

מבלי לשים לב, קורה לא אחת שנוצרים מספר משפחות עם אותם הורים. זה לרוב לא באמת מה שהתכוונו לעשות. ניסון הוספת משפחה חדשה עם הורים זהים הורים למשפחה קיימת, גרמפס יביג בהודעת משפחה כפולה. עם הופעת תיבת דו־שיח זו, כדאי לשקול לנטוש את העריכה ולאחר מכן, תוך שימוש בלחצן בחירה ניתן לבחור משפחה הקיימת מתוך הרשימה.


ברר בחירת משפחה
איור. 4.8 בחירת משפחה - דוגמת דו־שיח ברר אחאים

דו־שיח ברר בחירת משפחה מאפשר לקשר משפחה קיימת כלשהי. יוצגו העמודות הבאות: מזהה(מיון רשימה ברירת מחדל),אב ,אם, שינוי אחרון.

ניתן להשתמש בלחצן חיפוש למיון הרשימה שהתקבלה על פי אחת האפשרויות שבתיבת הנפתחת:

 • מזהה מכיל (ברירת מחדל)
 • מזהה לא מכיל
 • אב מכיל
 • אב לא מכיל
 • אם מכיל
 • אם לא מכיל
 • שינוי אחרון מכיל
 • שינוי אחרון לא מכיל


אחאים
איור. 4.9 בחירת אחאים - דוגמת דו־שיח ברר משפחה

במידה ולאדם הפעיל מוגדרים אחים או אחיות (חורגים או ביולוגיים) יופיע גם מקטע 'אחאים'. במקטע מוצגים פרטים בסיסיים כגון מזהה, שם, לידה, סמל מגדר ופטירה(פטירה אם אותו אחאי אינו עוד בחיים). ניתן כווץ או להרחיב את המקטע בעזרת סמל ראש החץ שצמוד לכותרת המקטע. משמאל לכותרת המקטע זמינים שני לחצנים שמאפשרים עריכה ושינויים ככל שנדרשים כאלו. האפשרויות הן:

 • הוספה Symbol question.svg - הוספת אחאי מתוך רשימת אנשים קיימים במסד הנתונים
 • יצירת חדש + - פתיחת דו־שיח יצירת אדם חדש וצרופו למשפחה כצאצא וכאחאי

בתוך חלונית המקטע תופיע רשימת כל האחים והאחיות של האדם הפעיל. גם בחלון זה, כמו באזורים שונים במערכת, השמות הם גם 'קישורים' לרשומת אותו אדם. הקשה על הקישור תעביר את המוקד לאותו אדם ומצג קשרי־גומלין יציג את קשרין. ליד שמות האחאים, מצדו השמלאי של השם, יופיע סמל־לחצן 'עפרון', הקשה על הלחצן או הקשת עכבר ימנית, תפתח את חלון דו־שיח עריכת אדם, עם אותו האחאי במוקד.


משפחה

בדומה למקטע 'הורים', מקטע ה'משפחה' מציג משפחות בהן האדם הפעיל משמש בתפקיד 'הורה'. לא אחת קורה ש'אדם' הוא חלק מכמה משפחות (גרושים או התאלמנות ונישואים מחדש, דת או מסורת שמאפשרים ריבוי נשים, ועוד), גרמפס מאפשר למספר מקטעי משפחה לתאר עובדה זאת. בכל מקטע משפחה מוצגים בני־הזוג וכל הצאצאים. צאצאים ביולוגיים של שני בני־הזוג במשפחה אחת, עשויים להיות צאצאים חורגים או מאומצים עבור בן־הזוג האחר במשפחה שהוקמה לאחר מכן.

Gramps-notes.png
בן־זוג

השימוש במונח בן־זוג נעשה לשם נוחות ופשטות. עם זאת, נא לשים לב שבן־הזוג עשוי להיות שותף לחיים, שותף לאיחוד אזרחי , ידועים בציבור או כל מערכת יחסים דומה אחרת בין שני בני־אדם. יחסי בני־זוג אינם "בהכרח" רק בין זכר לנקבה.

ניתן להוסיף משפחה על ידי הקשה על לחצן הוספת בן/בת זוג בסרגל הכלים. פעולה זו תיצור משפחה חדשה ובה האדם הפעיל יופיעו בתפקיד 'אב' או 'אם'.

הקשה על לחצן Gramps-notes.pngעריכה לצד בן־הזוג תאפשר את עריכת המשפחה המוצגת. הקשה על הלחצן - תסיר את האדם מהמשפחה המוצגת.

Gnome-important.png
הסרת אדם ממשפחה

הסרת אדם ממשפחה לא מוחקת את המשפחה. האדם מוסר כ'אב' או 'אם', אך יחסי־הגומלין האחרים במשפחה ממשיכים להתקיים.

Gramps-notes.png
הערה

השימוש במונחים 'אב' ו'אם' נועדה לשם נוחות ופשטות. גם אם אין צאצאים במשפחה כלל, עדיין נשתמש במינוח ה'אב' או ה'אם'. במקרה של זוגיות מסוג זכר/זכר או נקבה/נקבה, יש לראות בתוויות ה'אב' או ה'אם' כתוויות נוחות בלבד.


דו־שיח שינוי סדר יחסי־גומלין

בחירה בלחצן Stock reorder.pngשינוי סדר משפחות הורים להצגת דו־שיח שינוי סדר יחסי־גומלין שיאפשר סידור מחדש של המשפחות. המשפחה העליונה ביותר תחשב כמשפחה העקרית שתשמש בתרשימים, דוחות ותקצירים.

Gramps-notes.png
אפשרות זו תאופשר

כאשר קיימת יותר ממערכת הורים אחת או יותר ממערכת זוגיות אחת ל'אדם הפעיל'.

איור. 4.10 מיון יחסי־גומלין מחדש - דו־שיח - דוגמה

כאשר קיימת יותר ממערכת הורים אחת או יותר ממערכת זוגיות אחת, ל'אדם הפעיל'.

נא לבחור אחד מהבאים:

 • תפריט עריכה ← סידור מחדש
 • או סידור הורים ומשפחות מחדש סמל לחצן סרגל־כלים
 • או סידור הורים מחדש בסמל לצד 'תווית' בני־זוג:
 • או סידור משפחות מחדש בסמל לצד 'תווית' משפחה:

להצגת דו־שיח שינוי סדר יחסי־גומלין המאפשר מיון מחדש של:

 • ההורים במקטע העליון יחסי־גומלין הורה תוך שחמוש בחצים מעלה/מטה.
 • או את סדר המשפחות במקטע התחתון יחסי־גומלין משפחה תוך שימוש בחצים מעלה/מטה.


צאצאים

צאצאי האדם הפעיל.

תצור

איור. 4.11 תצור סוג־אב יחסי־גומלין - תוכן (לשונית)

ניתן לשלוט בכמות המידע שיוצג.

Use the View ➡ Configure... menu or click the Gramps-config.pngConfigure the active view button in the סרגל־כלים.

The following options are available:

 • On the Content tab
  • הצגת פרטים (כבררת מחדל, תיבת הסימון מסומנת) הצגת או הסתרת מידע אודות לידה ופטירה (הכל למעט האדם הפעיל)
  • הצגת אחאים (כבררת מחדל, תיבת הסימון מסומנת) הצגת או הסתרת אחאים.


איור. 4.12 תצור סוג־אב יחסי־גומלין - פריסה (לשונית)
 • בלשונית, פריסה
  • שימוש בהצללה (כבררת מחדל, תיבת הסימון מסומנת)
  • הצגת לחצני עריכה (כבררת מחדל, תיבת הסימון מסומנת) - הצגת או הסתרת לחצן Gramps-notes.pngעריכה שמופיעים לצד שם כל אדם.
  • הצגת קיצורים כקישורי מרשתת (כבררת מחדל, תיבת הסימון אינה מסומנת)


Relationships Category Bottombar tabs

The Relationships Category view by default displays no Gramplets in the Bottombar tab. You may add them as required.

Relationships Category Sidebar tabs

The Relationships Category view by default displays no Gramplets in the Sidebar tab. You may add them as required.

סוג־אב משפחות

Gnome-important.png
Remove button

Unlike the Relationships Category, clicking the Remove button in this view will remove the family from the database. All people will remain, but all relationships between the people in the family will be removed.

Fig. 4.13 Families Category - (List) View

In the Families Category the Families List view displays a list of all families in the database(see Fig. 4.13). From this view, you may Add a new Family, Edit the selected family, Delete the selected family, Merge the selected (2) families from the list, or Tag the selected rows. The default display lists the ID, Father, Mother, Relationship and Marriage Date. If you configure the active view you can, hide existing columns, show additional columns like Private, Tags, Last Changed, or rearrange the column order.

Additional options are available by selecting a family from the list and using the context/pop-up menu shown by right-clicking:

 • אחורה
 • קדימה
 • הוספה…
 • עריכה…
 • מחיקה
 • מיזוג…
 • הפיכת אם לאדם פעיל
 • הפיכת אב לאדם פעיל
 • מבט מהיר
  • כל ארועי המשפחה
  • הפניות משפחה

ראו גם

Gramps-notes.png
Children cannot be displayed on the screen in this list view.

The children can be viewed in the associated Children tab in the bottombar or sidebar and Family Editor's Children tab.


Families Category Bottombar tabs

The Families Category shows the following Bottombar tabs as default.

גלריה

ראו גרמפלט גלריה

ארועים

ראו גרמפלט ארועים

צאצאים

ראו גרמפלט צאצאים

מובאות

ראו גרמפלט מובאות

הערות

ראו גרמפלט הערות

תכונות

ראו גרמפלט תכונות

References

ראו גרמפלט הפניות

Families Category Sidebar tabs

The Families Category shows the following Sidebar tabs as default.

מסנן

See Filter Gramplet

Charts Category

The Charts Category shows several graphical representations of the ancestry or descendants of the active person.

By default Gramps shows the Pedigree View. With the Fan Chart View and Descendant Fan chart View and 2-Way Fan chart view being selectable from the toolbar or menu via View > Name of Chart View

Tango-Dialog-information.png
Want more Chart Views?

Installation of additional downloadable addons contain extra views. See Third-party Addons


Pedigree View

איור. 4.14 Pedigree view 1 (Default) Tree direction:horizontal to right

The Pedigree View shows up to nine generations in the form of a chart, depending on the size of the window you may need to use the scroll bars to see parts of the chart.

Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth information (indicated by an asterisk * sign), death information (indicated by a plus + sign), a black stripe across the top left corner of the box is shown if the person is deceased (or determined by Gramps to be no longer alive) and optionally the primary image will be displayed if available.

Two lines branch from each person box. The top line leads to the person's father and the bottom line leads to the mother. Solid lines represent the biological birth type relationship, while dashed lines represent non-birth relationships such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.

The left arrow Jump to child... button beside the Active Person is a only selectable if the Active Person has children, clicking this button expands to show a list of the Active Person's children. Selecting one of the children makes that child the Active Person for the chart.

The appearance of the children's names in the menu differentiates the dead ends of the tree from the continuing branches.

Children who have children themselves appear in the menu in the boldface and italic type, while children without children (dead ends) appear in a regular font. If the Active Person has only one child, no menu will be displayed (since there is only one choice) and the child will become the Active Person when the arrow button is clicked.

The right-hand side of the window shows two right arrow buttons. When the top button Jump to father is clicked, the Father of the Active Person becomes the Active Person. When the bottom button Jump to mother is clicked, the Mother of the Active Person becomes the Active Person.


Fig. 4.15 Person context menu showing Children

Right-clicking on any person's box in the Pedigree View will bring up the Person "context menu".

Among other useful items, the context menu has sub-menus listing Spouses , Siblings , Children , Parents and Related of that person.

"Greyed-out" sub-menus indicate the absence of the data in the appropriate category. Similar to the children menu above, Childrens' and Parents' menus distinguish continuing lines from dead ends.


Configure the active view

Fig. 4.16 Charts Category - Pedigree View - Configure the active view - dialog - showing Defaults on Layout tab
Use the View ➡ Configure... menu or click the Gramps-config.pngConfigure the active view button in the Toolbar.

The Layout tab has the following option available:

 • Show images (checked by default)
 • Show marriage data (checked by default)
 • Show unknown people (checked by default)
 • Show tags (unchecked by default)
 • Tree style:
  • Standard(default)
  • Compact
  • Expanded
 • Tree direction:
  • Vertical (↑)
  • Vertical (↓)
  • Horizontal (→)(default)
  • Horizontal (←)
 • Tree size: slider range 2 to 9 generations. Set to 5(by default)
Fig. 4.17 Pedigree view 2 - Tree direction:horizontal to left
Fig. 4.18 Pedigree view 3 - Tree direction:vertical and up
Fig. 4.19 Pedigree view 4 - Tree direction:vertical and down


Fan Chart View

Fig. 4.20 Fan Chart View - full circle

The Fan Chart view shows the active persons ancestry as a pie chart. Clicking on a name in the chart will double the section of the pie allocated to that person. A second click brings the chart back to the original form. Right click brings up a context menu like in the pedigree view, allowing to navigate to other people.

This view enables to see large ancestries in a more compact manner, and to see very quickly which parts of an ancestry need further research.

You can rotate the view by click and drag outside the fan chart. You can move the view by click and drag inside the inner (white) region.

 1. The view can be a circle, a halfcircle or a quadrant of a circle. The latter are always attached to the bottom or side of the view
 2. Children of the center person are shown within the ring at the center
 3. Drag and drop people to the center to change the active person
 4. Color options
  1. Colors of the boxes based on the age of the people
  2. Colors of the boxes depending on the time period the person lived in
  3. White, classic, gender based, and user defined colors
 5. Filtering: use the person filter in the sidebar to quickly obtain insight in the people shown. For example: which people have birth events, who has the attribute blue eyes, ... . Filtered results have bold font, the ones that don’t satisfy the filter are shown transparent
 6. Show up to 11 generations in the view.
 7. Print the view from the toolbar. The view as you see it (after rotating, expanding, changing color) can via the print button be printed or saved as svg (to edit further in Inkscape and view in eg Firefox), pdf or ps.
 8. The font used can be selected and automatically adjust to fit within the boxes. On a darker background, the font is white, and vice versa.

ראו גם גרמפלט: תרשים מניפה

Configure the active view

Fig. 4.21 Charts Category - Fan Chart View - Configure the active view - dialog - showing Defaults Defaults on Layout tab
Use the View ➡ Configure... menu or click the Gramps-config.pngConfigure the active view button in the Toolbar.
 • Max generations: 9 (default)
 • Text Font: Sans (default)
 • Background:
  • Gender colours
  • Generation based gradient (default)
  • Age (0-100) based gradient
  • Single main (filter) colour
  • Time period based gradient
  • White
  • Colour scheme classic report
  • Colour scheme classic view
 • Start gradient/Main colour: #ef2929 (default)
 • End gradient/2nd colour: #3d37e9 (default)
 • Fan chart type:
  • Full Circle (default)
  • Half Circle
  • Quadrant
 • Show names on two lines
 • Flip name on the left of the fan
 • Show children ring
 • Show gramps id


Descendant Fan View

Fig. 4.22 Descendant Fan Chart View - full circle

View showing the active person's direct descendants as a fan chart.

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.תצור המצג הפעיל

Fig. 4.23 סוג־אב תרשימים - מצג תרשים מניפה צאצאים - תצור המצג הפעיל - דו־שיח - הצגת בררות מחדל בפריסת לשוניות
שימוש בתפריט מצג ➡ תצור... או בהקשה על לחצן Gramps-config.pngתצור המצג הפעיל בסרגל_כלים.
 • מספר דורות מרבי: 9 (בררת מחדל)
 • גופנ מלל: Sans (בררת מחדל)
 • רקע:
  • צבע מגדר
  • Generation based gradient (בררת מחדל)
  • גיל (0-100) מפל בסיס
  • צבע ראשי (מסנן) יחיד
  • Time period based gradient
  • רוחב
  • Colour scheme classic report
  • Colour scheme classic view
 • התחלת מפל/צבע ראשי: #ef2929 (בררת מחדל)
 • סיום מפל/צבע משני: #3d37e9 (בררת מחדל)
 • Fan chart type:
  • Full Circle (בררת מחדל)
  • Half Circle
  • Quadrant
 • Fan chart distributions:
  • Homogeneous children distribution
  • Size proportional to number of descendants (בררת מחדל)
 • הצגת שמות בשתי שורות
 • Flip name on the left of the fan
 • הצגת מזהה גרמפס


2-Way Fan View

Fig. 4.24 2-Way Fan Chart View - 4 Generations of Ancestors (Top) / 4 Generations of Descendants (bottom)

Chart consisting of both ascendants and descendants.

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.
Configure the active view

Fig. 4.25 Charts Category - 2-Way Fan Chart View - Configure the active view - dialog - showing Defaults on Layout tab
Use the View ➡ Configure... menu or click the Gramps-config.pngConfigure the active view button in the Toolbar.
 • Max ancestor generations: 4 (default)
 • Max descendant generations: 4 (default)
 • Text Font: Sans (default)
 • Background:
  • Gender colours
  • Generation based gradient (default)
  • Age (0-100) based gradient
  • Single main (filter) colour
  • Time period based gradient
  • White
  • Colour scheme classic report
  • Colour scheme classic view
 • Add global background coloured gradient
 • Start gradient/Main colour: #ef2929 (default)
 • End gradient/2nd colour: #3d37e9 (default)
 • Colour for duplicates: #888a85 (default)
 • Fan chart distribution:
  • Homogeneous children distribution
  • Size proportional to number of descendants (default)
 • Show names on two lines
 • Flip name on the left of the fan
 • Show gramps id


Charts Category Bottombar tabs

The Charts Category by default displays no Gramplets in the Bottombar tab. You may add them as required.

Charts Category Sidebar tabs

The Charts Category shows the following Sidebar tabs.

Filter

Only the Fan Chart View and Descendant Fan View have a Filter shown by default.

See Filter Gramplet

סוג־אב ארועים

The Events Category shows the Events View that lists the all the events recorded in the Family Tree. Events can be shared between multiple people and multiple families.

See also:


מצג ארועים

Fig. 4.26 Events Category - Events (List) View - example

From the Events View list the following columns are available for display: Description , ID , Type , Main Participants , Date , Place and Last Changed.

The default view displays the Description , ID , Type , Date and Place of the event. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns. This can be accessed from the Configure View... button on the toolbar.

The list of Events can be sorted in the usual manner, by clicking on the column heading. Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order.

Additional options are available by selecting an event from the list and using the context/pop-up menu shown by right-clicking:

 • Back
 • Forward
 • Add…
 • Edit…
 • Delete
 • Merge…
 • Quick View
  • Event References
  • On This Day


Gnome-important.png
Use meaningful event descriptions

Because events can be shared, you should take the extra time to give each event a unique and meaningful description. This will help you find the correct event when you share events.

⚙ Configuration Options

As with most list style Views, you can control the layout (which columns will be displayed and their order of display) by clicking the Gramps-config.pngConfigure... button, choosing View ➡ Configure... from the View menu, or pressing the Configure active view keyboard keybinding.

The displayable columns include:

 • Type
 • Main Participants
 • Date
 • Place
 • Description
 • ID
 • Private
 • Tags
 • Last Changed

Drag and drop columns to change their order in the Event list. The view will not be changed unless the Apply button is clicked. Clicking Close without first clicking Apply will abandon the changes.


Events Category Bottombar tabs

The Events Category shows the following Bottombar tabs.

Gallery

See Gallery Gramplet

Citations

See Citations Gramplet

Notes

See Notes Gramplet

Attributes

See Attributes Gramplet

References

See References Gramplet

Events Category Sidebar tabs

The Events Category shows the following Sidebar tabs.

מסנן

ראו גרמפלט מסנן

סוג־אב מקום

The Places Category holds two views that show places: either as grouped (hierarchically in a tree) or ungrouped (in a simple flat list). Each view lists the geographical places in which the events of the database took place. These could be places of birth, death, and marriages of people, as well as their home, employment, education addresses, or any other conceivable reference to the geographical location.

Fig. 4.27 Configure Relationships Category - Content (tab)

The Places View lists the places' Name , Title , ID , Type , Code , Latitude , Longitude , Private , Tags , and Last Changed. All of these columns can be used for sorting by clicking on a column heading.

Tango-Dialog-information.png
When giving a map co-ordinate, latitude always precedes longitude

Latitude (north or south) parallels and longitude (east or west) meridians are divided in degrees (°), minutes (’) and seconds (”). There are 60 minutes to a degree and 60 seconds to a minute.

⚙ Configuration Options

Fig. 4.28 View menu for the People category View

You can control the layout (which columns will be displayed and their order of display) by clicking the Gramps-config.pngConfigure... button, choosing View ➡ Configure... from the View menu, or pressing the Configure active view keyboard keybinding.

Fig. 4.29 Configure Person Category View
The Column Editor dialog may be used to add, remove and rearrange the displayed columns. Changes will only be enacted when the Apply button is clicked.

Once the View columns are shown, clicking once on the column header sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order.

These Configuration options and the current filters also constrain the data exported via the Family Trees ➡ Export View...

מצג רשימת מקומות

איור. 4.30 Places Category - Place (List) View - example

מצג רשימת המקומות מציגה את כל המקומות ברשימה ארוכה אחת.

אפשרויות נוספות זמינות על ידי בחירת מקום מהרשימה ושימוש בתפריט ההקשר/התפריט־הצץ בהקשת עכבר ימנית:

 • אחורה
 • קדימה
 • הוספה…
 • עריכה…
 • מחיקה
 • מיזוג…
 • במט־חטוף ▶ הפניות מקום
 • חיפוש באמצעות שרות מפות


מצג עץ מקומות

Fig. 4.31 Places Tree View - example

The Place Tree View groups the places in a hierarchy: country, county, ... etc

You can expand the listing using the arrows.

All the nodes of the tree view mode can be simultaneously collapsed or expanded from the context/pop-up menu shown by selecting a place and right-clicking:

 • Expand this Entire Group
 • Collapse this Entire Group
 • Expand all Nodes
 • Collapse all Nodes
 • Add…
 • Edit…
 • Delete
 • Merge…
 • Quick View ▶ Place References
 • Look up with Map Service


Map Service

Gnome-important.png
This feature needs Longitude and Latitude in Places

If the enclosed Place record does not yet have coordinates information, then Gramps will not request a map service marker for the Place associated with that person or event.

איור. 4.32 Places Category - "Attempt to see selected locations with a Map Service (OpenstreetMap, Google Maps, ..." button - example

If a place has been highlighted, you may display the place in a web browser by selecting the Attempt to see selected locations with a Map Service (OpenstreetMap, Google Maps, ... button.

Your default web browser should open, attempting to use either the recorded coordinates (longitude and latitude) or the place name to display the location using the Maps provider web site. Different map services might have different requirements for the location description.


איור. 4.33 Places Category - "Select a Map Service" button - showing list of options

From the Select a Map Service drop down list you can choose the map service you want to use from the following three options:

 • OpenStreetMap(default) - Uses longitude and latitude coordinates if present, otherwise uses city and country, or uses description of the place.
 • EniroMaps - Valid for places within Sweden and Denmark, only if longitude and latitude are available, otherwise uses city and country, or uses description of the place.
 • GoogleMaps - Uses longitude and latitude coordinates if present, otherwise uses city and country, or uses description of the place.


See also:

Places Category Bottombar tabs

The Places Category shows the following Bottombar tabs.

Details

See Details Gramplet

Location

See Locations Gramplet

Gallery

See Gallery Gramplet

Events

See Events Gramplet

Citations

See Citations Gramplet

Notes

See Notes Gramplet

References

See References Gramplet

Places Category Sidebar tabs

The Places Category shows the following Sidebar tabs.

Filter

See Filter Gramplet

סוג־אב גיאוגרפיה

Tango-Dialog-information.png
Note

The Geography category is only present if the prerequisite program OsmGpsMap is present that Gramps can use.


איור. 4.34 "All known Places" GeoPlaces View - Geography Category - example using Openstreetmap - sidebar and bottombar hidden

The Geography Category shows place event data visually on a map. It contains many Geographic Views, which allows you to see the people and their events placed on a map via an internet map provider (OpenStreetMap, Google maps ...).

התצוגות הגאוגרפיות הבאות זמינות:

 • הצגת כל המקומות באילן־היוחסין
 • הצגת כל המקומות המחוברים לאדם הפעיל
 • הצגת כל המקומות המחוברים למשפחה הפעילה
 • הצגת כל המקומות המחוברים לכל האירועים
 • הצגת כל המקומות המחוברים למבחר אירועים מסונן
 • הצגת התכנות שני אנשים להיפגש
 • הצגת התכנות שתי משפחות להיפגש
 • הצגת הגירה או מעברים בין מקומות של אדם אחד וצאצאיו

ניתן לגשת למצגים אלה באמצעות הלחצנים בסרגל הכלים. כדי לסנן לפי מקומות או אירועים, יש להפעיל את סרגל הצד לסינון דרך התפריט מצג ← סרגל־צג מסנן

To have these Geographic views work correctly, you need:

 • To have events related to places.
 • These places must have coordinates : latitude and longitude.
 • If one place has no coordinates, it will never appear on the map.
 • If you have an active internet connection, for all moves on the map, all zoom ... all tile maps are saved.
  • When you are without an internet connection, all tile maps are cached from the previous session and can be used.
  • So, the map can be used without an internet connection and all already visited places can be shown again.
  • The only thing to do is for each place or area you want to use without an internet connection is to select them, zoom into these places. You'll be able to use them again without connection.
Gnome-important.png
BE CAREFUL

The Geography Category views may use many Gigabytes of storage space on your computer. If you use several maps, you need to have this same gigabytes size multiply by the number of map used.

The different views

All known places
Fig. 4.35 "All known Places" GeoPlaces View - Geography Category - example using Openstreetmap - sidebar and bottombar hidden

This view show all places with coordinates in the database.

From Gramps 4.2.2, for performances reason, by default, the view show only the place related to the places history or the filtered places. If you really want to see all places, you need to select the popup menu from the context menu right button and select "show all places".

Fig. 4.36 The places marker color tab for the "All known Places" GeoPlaces View - Configure the active view
Configure the active view
The places marker color tab

The configuration menu tab for has the following options:

The All known Places view is the only Geography view that allows you to change the color used for the place type markers.

The colors are green for the following map renders:

 • Openstreetmap
 • Maps for free
 • Opencyclemap and Public transport.

All other marker renders are red.

Click on the Configure the active view button on the toolbar.

Then click on the The places marker color tab.

For each type of place, you can select and choose a color. The default color is green "#008b00"

See also:


All known places for one Family
Fig. 4.37 "All known places for one Family" GeoFamily View - Geography Category - example using Openstreetmap - sidebar and bottombar hidden

This view show all places visited by all family members during their lives.

This view is not connected to filters. It only depend on the active family and the history.

Configure the active view
Specific parameters tab

The configuration menu tab for this view has no additional options.

Have they been able to meet ?
Fig. 4.38 "Have they been able to meet ?" GeoClose View - Geography Category - example using Openstreetmap - sidebar and bottombar hidden

This view is used to show if two persons were able to meet during their life.

You must select one reference person :

 1. From the menu popup : Choose the reference person
 2. From the toolbar

When the reference person is active, you'll see its life way. For each known place with coordinates, you'll see a circle or an oval depending on the longitude.

The circle radius can be tuned in the configuration view. This value is defined in tenth of degree.


Fig. 4.39 "The selection parameters" tab for the "Have they been able to meet ?" GeoClose View - Configure the active view
Configure the active view
The selection parameters tab

See the configuration menu tab for additional options.

All places related to Events
Fig. 4.40 "All places related to Events" GeoEvents View - Geography Category - example using Openstreetmap - sidebar and bottombar hidden

This view is used to show all places related to events. It can take some time to show when we have many events.

from Gramps 4.2.2, for performances reason, by default, the view show only the place related to the events history or the filtered events. If you really want to see all events, you need to select the popup menu from the context menu right button and select "show all events".

Configure the active view
Specific parameters tab

The configuration menu tab for this view has no additional options.

All known places for one Person
Fig. 4.41 "All known places for one Person" GeoPerson View - Geography Category - example using Openstreetmap - sidebar and bottombar hidden

This view show all places visited by one person during that persons life.

This view is not connected to filters. It only depend on the active person and the history.

If you want to use the animate functionality, click on the right button of the mouse. You'll get a popup menu. From the menu popup, you can select 'animate' to see the life way of the current person:

If the active person has several related events, you can see a virtual move between those markers. The move is related to years or distance and can be modified in the person map preferences. If the distance between to markers is greater than a value in tenth of degree, we show moves depending on distance instead of years. In these case, the number of steps between these two markers can be modified. You can modify the animation speed between steps. The moves start at the first event year until the last event year.

Fig. 4.42 "The animation parameters" tab for the "All known places for one Person" GeoPerson View - Configure the active view
Configure the active view
The animation parameters tab

See the configuration menu tab for the following options you can change:

 • A slider to set the Animation speed in milliseconds(big value means slower:) (default: 100)
 • A slider to set the How many steps between two markers when we are on large move?: (default: 20)
 • A slider to set the The minimum latitude/longitude to select large move. The value is in tenth of degree. (default: 5)


All known places for one person with graphical information (KML files)
Fig. 4.43 One person with 3 KML files

If KML files are added as Media objects in the Gallery tab for the various records, this Geography view will show one path or one surface for each KML file.

In the following example, you see 3 layered KML files rendered from different Gallery tabs referenced by this Person:

 • a farm limits outline KML in the Birth Event.
 • a path KML used to go to school in the Education Event.
 • a parish (or municipality) limits outline KLM in the Place Gallery tab for the Baptism Event.

In the case of the Farm limits outline, the KLM was added to the Gallery tab of the Birth Event (rather than being applied to that of the re-useable 'Farm' type Place) because acreage was bought and sold over the years. This outline represented the Farm size at the date of birth.

See Adding places from KML files

Tango-Dialog-information.png
What is a KML file ?

See the article Keyhole Markup Language From Wikipedia, the free encyclopedia


Every residence or move for a person and any descendants
Fig. 4.44 "Every residence or move for a person and any descendants" GeoMoves View - Geography Category - example using Openstreetmap - sidebar and bottombar hidden

This view is used to show all descendant's life ways.

They are displayed by generation. You can change the delay between the generation display in the view configuration.

This view is not connected to filters. It only depend on the active person and the history.

Fig. 4.45 "The parameters for moves" tab for the "Every residence or move for a person and any descendants" GeoMoves View - Configure the active view
Configure the active view
The parameters for moves tab

See the configuration menu tab for the following options you can change:

 • A slider to set The maximum number of generations. to show. (default: 20)
 • A slider to set the Time in milliseconds between drawing two generations. (default: 500)


Have these two families been able to meet ?
Fig. 4.46 "Have these two families been able to meet ?" GeoFamClose View - Geography Category - example using Openstreetmap - sidebar and bottombar hidden

This view is used to show if two families were able to meet during their life.

You must select one reference family :

 • From the menu popup : Choose the reference family
 • From the toolbar

When the reference family is active, you'll see all its member's life way. For each known place with coordinates, you'll see a circle or an oval depending on the longitude.

The circle radius can be tuned in the configuration view. This value is defined in tenth of degree.

Fig. 4.47 "The selection parameters" tab for the "Have these two families been able to meet ?" GeoFamClose View - Configure the active view
Configure the active view
The selection parameters tab

See the configuration menu tab for additional options.

Usage

The configuration

Via the toolbar Configure View... button (or via the menu View)

fk vnmdho
Fig. 4.48 תצור גאוגרפיה - לשונית "המפה"

The map tab contains options common to all Geography views:

 • Where to save the tiles of the tiles for offline mode.: (default is $HOME/.gramps/maps). If required you can change the directory where map tile files are stored on your computer. Be careful, it can take several gigabytes, and if on a metered internet connection may result in a monetary cost to you..
  • Select tile cache directory for offline mode button
 • A slider for Zoom used when centering: (default: 12). The zoom level for when we center the map or when we select one marker. Every time the Geographic View redraws the map, this zoomlevel will be used.
 • A slider for מספר המקומות המרבי להצגה: (default: 5000). Reducing this number for faster map drawing but with less life ways.
 • Use keypad for shortcuts: Either we choose the + and - from the keypad if we select this or we use the characters from the keyboard. - checkbox selected by default.


מצגים מסוימים

See the description of the view.

כיצד למקד ולנוע על המפה ?

מיקוד – התקרבות והתרחקות

To zoom, you can use :

 • The +/- buttons on the top left of the map
 • The scroll mouse.
 • The "+" or "-" key on the keypad (default).

You can replace the numeric keypad by the alpha numeric keyboard in the configuration view.

תנוע על המפה

To move around the map, you can :

 • Click on the map, then drag it.
 • Use the arrows.

פעולות עכבר על מפה

The right button below is for one right handed person. This will be the left button for one left handed person.

button 1 ( left button )

You have two usages for the button 1 :

 1. The marker selection.
 2. Valid the region selection
button 2 ( middle button )

The only usage for this button is to select an area on the map.

 1. when pressed : start the region selection
 2. when released, end the region selection.

You must use the button 1 to validate the selected region when finished.

button 3 ( right button )

Only one usage for this button.

The mouse over a marker

When the mouse is placed over one marker, we display the place name in the status bar.

התפריט הצץ

From this context menu, you have the following functions available for views :

 • hide or show the crosshair
 • lock or unlock the zoom
 • change the default map (provider)
 • add a place and link a place at the mouse position
 • add a place from kml file
 • center the map at the mouse position.
 • center the map depending on a place from sub menu.
 • remove all tiles already uploaded for the current provider
 • "show all places" or "show all events" for the "all known places" view or "all places related to events" view.

הקשה על סמן

We have two cases :

 1. events : For each event, we can edit this event or center the map on this place.
 2. places : For each place, we can edit this place or center the map on this place.

When centering the map, the zoom used is defined in the geography preferences.

We may have several markers in the click area depending on the zoom. In this case, We show for each marker all related events and/or places. We obtain a mix between the two cases described above.

Adding or Linking to a place

For this, click on the right button of the mouse, you'll get a popup menu. In this menu, you can select Add place or Link place

When you add a place or try to link a place to the position of the mouse, you'll get a place selection in a region. You'll see on the map a circle in which you may choose markers place names. You can adjust the circle size with the cursor. Depending on the diameter of this circle, a list is created. If the place has already some filled fields, you'll see these values in a green color row. If you agree, you double click on this row. if you don't agree, you can choose another row.

Another way to set latitude and longitude :

Adding places from KML files

For this, click on the right button of the mouse, you'll get a context popup menu.

In this menu, you can select Add place from KML

You will get the Select a kml file used to add places file chooser dialog. Select the file you want to add.

If you have several places in the same KML file, you will get one place editor for each place. Be careful.

How to change the map provider ?

Several map providers are available in Gramps.

Click on the right button of the mouse, you'll get a popup menu.

In the bottom of this menu, you can select a new provider.

The following providers are available :

 • OpenStreetMap (default) : The advantage of OpenStreetMap is that it is a free project, so you can update the maps yourself with missing information via their website.
 • Maps For Free
 • OpenCycleMap
 • Public Transport
 • Google street
 • Google sat
 • Google hybrid
 • Virtualearth street
 • Virtualearth sat
 • Virtualearth hybrid
Tango-Dialog-information.png
Some maps are not free, please read the map provider Terms of Service :

Google street, Google sat, Google hybrid, Virtualearth street, Virtualearth sat, and Virtualearth hybrid

Note that Virtualearth is now Bing maps


Can we change the marker's color ?

Only the All known Places view supports changing the place type markers colors all the other views are hard coded in Gramps.

How to get/remove the crosshair ?

It can be useful to have the crosshair visible to see the center of the map. This functionality is available with the right button of the mouse. you'll get a popup menu. Select Add or Remove cross hair. This is useful to add or link places to the correct latitude-longitude coordinates

How to lock/unlock the map ?

When we change the map ( person to family, ... ), the zoom is recalculated. It can be useful in some case to keep the same zoom and position when we change the map provider. For this, click on the right button of the mouse, you'll get a popup menu. In this menu, you can select lock or unlock zoom and position.

Prerequisites to see the geography view

For Gramps 5.x, you need to install osmgpsmap version 1.0 and above and the associated gir package.

For example on ubuntu, you must have: gir1.2-osmgpsmap-1.0 and libosmgpsmap-1.0-0

Possible problems

 • No view : do you have osmgpsmap installed ? (gramps -v from the command line may help you)
 • No tiles : do you have an internet connection active ?
 • No tiles for one provider : if other providers are OK, file a bug
 • Missing tiles : you have no internet connection and it's the first time you try to show the current place.
 • Missing tiles : this can be the same as no tiles for one provider if they modify the access rules (i.e user-agent)
 • Other : Report a bug

Geography Category Bottombar tabs

The Geography Category by default displays no Gramplets in the Bottombar tab. You may add them as required.


Geography Category Sidebar tabs

The Geography Category shows the following Sidebar tabs.


מסנן

The filter type may change depending on the view selected.

See Filter Gramplet

סוג־אב מקורות

סוג־אב מקורות מציעה שני מצבי תצוגה (מצג עץ מובאות ומצג רשימת מקורות (ברירת מחדל)) שמפרטים מקורות מידע מסוים שמאוחסן באילן־היוחסין. בחירת רשומה, תצור עמודות ובחירות גרמפלט, לחלוטין בלתי תלויות, ואצמאיות בכל מצב תצוגה.

מקורות יכולים להיות תעודות ומסמכים שונים: תעודות; לידה, פטירה ונישואין; ספרים; סרטים; כתבי עת; יומנים פרטיים – למעשה כמעט כל דבר אותו ניתן לתאר כ'עדות' חקר־יוחסין. גרמפס מאפשר לגבות מקורות על ידי מובאות (ציטוטים ואזכורים) לכל עצם שנוצר (אירוע, אדם, מקום, מדיה, הערה ועוד).

כברירת מחדל, מצב מצג מקורות מפרט את כותרת, מזהה ומחבר המקור, כמו גם כל פרסום מידע שעשוי להיות סמוך אליו. את רשימת המקורות ניתן למיין מחדש על ידי הקשה על כותרת עמודה אחרת. הקשה על הכותרת בפעם הראשונה, תמיין את השורות בסדר עולה לפי עמודה זו. הקשה נוספת תשנה את סדר המיון לסדר יורד.

ניתן להשתמש בלשונית עורך עמודות בתיבת דו־השיח 'תצור מקורות' להוספה, הסה וסידור מחדש של העמודות המוצגות. לחץ על לחצן סרגל הכלים Gramps-config.png הגדר את התצוגה הפעילה או בחר הגדר… מתפריט עריכה כדי לפתוח את תיבת דו־השיח.

ניתן לבחור בלחצן STOCK_ADD הוספת מקור חדש סרגל הכלים ליצירת מקור חדש או בלחצן STOCK_ADD עריכת המקור שנבחר לעריכת המקורות שנבחרו מהרשימה. כל אחת מהפעולות הללו יזניקו את תיבת דו־השיח עורך מקור.


מצג עף מובאות

איור ־ 4.49 סוג־אב מקורות - עץ מובאות - מצג

The Citation Tree View mode list will also show all the sources. In addition, it allows the user to see the Citations associated with each source by clicking on the disclosure triangle node expand or collapse disclosure triangular widget.

All the nodes of the tree view mode can be simultaneously collapsed or expanded from the context/pop-up menu shown by right-clicking:

 • אחורה
 • קדימה
 • הרחבת הכול
 • כיווץ כל הצמתים
 • הוספה…
 • הוספת מובאה
 • מחיקה
 • מיזוג…
 • מצג מהיר ▶ הפניות מקור או מובאה


מצג רשימת מקורות

Fig. 4.50 Sources Category - (List) View

The default, Sources View mode only shows the Sources as a list and displays the Title, ID, and Author of the source, as well as any Publication information that may be associated with it. The list of Sources can be re-sorted by clicking on a different column heading. Clicking the header the first time sorts the rows in ascending order based on that column. Clicking again reverses to descending order.

Additional options are available by selecting a source from the list and using the context/pop-up menu shown by right-clicking:

 • אחורה
 • קדימה
 • הוספה…
 • עריכה…
 • מחיקה
 • מיזוג…
 • מצג מהיר ▶ הפניות מקור


לשוניות סוג־אב סרגל־תחתון מקור

The סוג־אב מקורות shows the following סרגל־תחתון tabs.

גלריה

See Gallery Gramplet

הערות

See Notes Gramplet

הפניות

See References Gramplet

לשוניות סרגל־תחתון סוג־אב מקורות

The Sources Category shows the following Sidebar tabs.

מסנן

See Filter Gramplet

Citations Category

The Citations Category shows the Citation list View that show the citations for certain information stored in the family tree.

Citations specify which parts of a source are relevant to the information in the database. For example, a Source may be a book, and the citation may be a particular page in the book. Gramps gives you the option to provide a citation for each event you record (births, deaths, marriages, etc.).


Citations List View

Fig. 4.51 Citations Category - Citations (List) View - example

The Citations List View shows the Volume/Page , ID , and Date of the citation, as well as any Confidence in the evidence.

The list of Citations can be sorted by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Additional options are available by selecting a citation from the list and using the context/pop-up menu shown by right-clicking:

 • Back
 • Forward
 • Add…
 • Edit…
 • Delete
 • Merge…
 • Quick View ▶ Citation References


Citations Category Bottombar tabs

The Citations Category shows the following Bottombar tabs.

Gallery

See Gallery Gramplet

Notes

See Notes Gramplet

References

See References Gramplet

Citations Category Sidebar tabs

The Citations Category shows the following Sidebar tabs.

Filter

See Filter Gramplet

Repositories Category

The Repositories Category shows the Repository List View. A repository can be thought of as a collection of sources. Each source in the family tree may be a reference to a repository (such as a library) in which it belongs.


Repository List View

Fig. 4.52 Repositories (list) view - example

This view shows a list of all recorded repositories.

Additional options are available by selecting a repository from the list and using the context/pop-up menu shown by right-clicking:

 • Back
 • Forward
 • Add…
 • Edit…
 • Delete
 • Merge…
 • Quick View ▶ Repository References


Repository Category Bottombar tabs

The Repository Category shows the following Bottombar tabs.

Details

See Details Gramplet

Notes

See Notes Gramplet

References

See References Gramplet

Repository Category Sidebar tabs

The Repository Category shows the following Sidebar tabs.

Filter

See Filter Gramplet

סוג־אב מדיה

סוג־אב מדיה מציג את רשימת אובייקטי המדיה המקושרים לאילנות־היוחסין. אבייקט מדיה, הוא באופן טכני, קובץ מסוג כל שהוא, שקשור בדרך כל שהיא למידע גנאולוגי מסויים, המאוחסן במסד הנתונים על פי רוב, אלו יהיו תמונות משפחתיות או אחרות, קבצי שמע, קובצי חוזי, קובצי מסמכים שנסרקו ועוד.


מצג רשימת מדיה

איור. 4.53 סוג־אב מדיה - מצג (רשימה) מדיה - דוגמה

מצג רשימת המדיה כולל את העמודות הבאות: שם , מזהה , סוג, נתיב ותאריך של אובייקט המדיה. מצג רשימת המדיה כולל את העמודות הבאות דו־שיח עורך העמודות יכול לשמש לסידור עמודות מחדש על פי כללי גלילה תקניים.

בחירת פריט מדיה מהרשימה ומתפריט ההקשר, הקשת עכבר ימנית תציעה את האפשרויות הבאות:

 • אחורה
 • קדימה
 • מצג - הצגת פריט המדיה תוך שימוש בתכנה חיצונית.
 • פתיחת התקייה המכילה - שתפתח את התקייה המכיה את הקובץ באמצעות סייר הקבצים.
 • הוספה…
 • עריכה…
 • מחיקה
 • מיזוג…
 • מבט מהיר
  • הפניות מדיה


לשוניות סוג־אב מדיה סרגל־תחתון

סוג־אב מדיה מציג את לשוניות הסרגל התחתון הבאות.

תצוגה מקדימה

בלשונית "תצוגה מקדימה" ניתן להקיש הקשה כפולה על המדיה/תמונה על מנת לפתוח אותה במשקף תמונות ברירת המחדל של המערכת.

ראו גרמפלט תצוגה מקדימה מדיה

Citations

ראו גרמפלט מובאות

Notes

ראו גרמפלט הערות

Attributes

ראו גרמפלט תכונות

Image Metadata

ראו גרמפלט נתוני־על תמונה

References

ראו גרמפלט הפניות

לשוניות סוג־אב מדיה סרגל־צד

The Media Category shows the following סרגל־צד tabs.

מסנן

ראו גרמפלט מסנן

סוג־אב הערות

סוג־אב הערות מצג מצב רשימה, מאחזר את כלל הערות המלל (מלל טהור או מעוצב מראש) אליהן האובייקטים אחרים יכולים להפנות.

ראו גם:

 • שימשוש ב עורך הערות להוספת ביאור או עריכת מידע הערות קיימות


מצג רשימת הערות

איור. 4.54 סוג־אב הערות - מצג (רשימה) הערות

מצגת הערות מציג את רשימת הערות המלל.

מצג ההערות נועד לשמש כמו שאר אפשרויות ההצגה והוא להציג את רשימת כל ההערות המאוחסנות באילן היוחסין.

שימוש בתפריט מצג ← תצור מצג... לפתיחת עורך עמודות ושינוי מצג העמודות. האפשרויות הן תצוגה מקדימה, מזהה, סוג, פרטי, תגים ושינויים אחרונים.

הסוג יכול להיות (בין היתר): הערת אירוע, הערת כתובת, הערת מלל מקור, הערת מקום. (בגרסה 5.2, ה סוג המובנה כולל גם: כיתוב, כללי, HTML קוד, קישור, דוח, מחקר, מלל מקור, משימות לביצוע, תיעתוק, לא־ידוע)

בחירת פריט הערה מהרשימה ושימוש בתפריט ההקשר (הקשת עכבר ימנית) מציעה את האפשרויות הבאות

 • אחורה
 • קדימה
 • הוספה…
 • עריכה…
 • מחיקה
 • מיזוג…
 • מצג מהיר
  • העדפות קישור
  • העדפות הערה

הקשה כפולה על פריט הערה ברשימה תציג את חלון- עורך הערות בו ניתן לערוך הערות. ניתן לשנות גופן, צבע וצבע רקע. בדיקת איות זמינה ב אנגליתעברית ובשפות רבות אחרות.

לשונית סרגל־תחתון סוג־אב הערות

סוג־אב הערות מציג את הלשוניות הבאות סרגל־תחתון.

הפניות

ראו גרמפלט הפניות

לשונית סרגל־צד סוג־אב

סוג־אב הערות מציג את לשונית סרגל־הצד.

מסנן


הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות