Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 1/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבא

חילול דוחות

דוחות הם הצורה הנפוצה ביותר לפלט תוצאות מחקר גנאלוגי. תוכנות גנאלוגיות רבות שמות דגש רב על פיתוח דוחות "שנראים טוב". מייזם גרמפס אינו יוצא דופן בהקשר זה, הוא מציע מבחר דוחות מגוון. גרמפס מסוגל להפיק דוחות במגוון מבנים פתוחים, מבוססי מלל וגרפיים כאחד. הוא יכול להפיק גם דוחות מבוססי צג שעשויים להיות נוחים לצפייה בתקציר מסד הנתונים. לבסוף, גרמפס יכול ליצור אתר מרשתת, מוכן לפרסום מיידי במרשתת.

כל הדוחות נגישים מהתפריט דוחות ->סוג דוח->דוח מסוים. לחלופין, ניתן לעיין ברשימה המלאה של הדוחות הזמינים שמלווים בתיאורים קצרים שלהם מתיבת הדו־שיח בחירת דוח שנתנת לגישה בהקשה על לחצן דוחות שממוקם בסרגל הכלים.

הגדרות דוח

הגדרות הדוח שנבחרו בעת הפקתו יאוחסנו בפרופיל משתמש, שממוקם ב־.gramps/report_options.xml, וישמש כהגדרות ברירת מחדל בעת יצירת הדוח הבא.

במידת הצורך, ניתן לחזור לאפשרות דוח ברירת מחדל מכל סיבה שהיא, על ידי מחיקת הקובץ report_options.xml.

סגנון מבנה דוח

הדוחות בגרמפס 'גמישים' מאוד. במידה ומעונינים לשנות או להרחיב את מבנה דוח ברירת מחדל, ניתן בפשטות לעצב ולבחור סגנון לכל דוח בנפרד. גרמפס מספקת מנשק מתקדם להתאמה אישית של כמעט כל היבט בסגנון דוחות, כך למשל, גופנים: פני הכתב, גודל, צבע וסגנון; פסקאות: יישור, צבע רקע, הזחה, מרווח וגבולות.

לקריאה נוספת, נא לעיין ב:חזרה למפתח דוחות.

הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות