Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Fig. 13.1 Panel ponuky - Prehľad správ

Táto časť opisuje všetky rôzne zostavy dostupné v programe Gramps.

Program Gramps sa dodáva s veľkým počtom dostupných zostáv. Jednotlivé podkapitoly popisujú rôzne možnosti a voľby:

Gramps-notes.png
Doplnkové zostavy

Gramps má k dispozícii ešte viac zostáv na inštaláciu, ktoré vytvorili dobrovoľníci rovnako ako vy, nazývajú sa Doplnky a vy si môžete pozrieť rastúci zoznam dostupných zostáv tu. Tento systém sa ovláda pomocou Správcu zásuvných modulov.

Úvod

Generovanie zostáv: V tejto prvej podkapitole nájdete niekoľko všeobecných poznámok.

Správy

Fig. 13.2 Ikona panela nástrojov pre "Otvoriť dialógové okno zostáv"

K správam sa dostanete výberom ponuky Správy ->Sekcia správ ->Konkrétna správa .

Prípadne si môžete prezrieť kompletný výber dostupných zostáv spolu s ich stručným popisom v dialógovom okne Výber zostáv, ktoré vyvoláte kliknutím na ikonu Otvoriť dialógové okno Správy na paneli nástrojov z ktorejkoľvek kategórie.

Dialógové okno Výber zostáv

Fig. 13.3 Výber zostavy - dialógové okno - príklad zobrazujúci informácie "Časový graf"

Dialógové okno Výber zostavy umožňuje prechádzať kompletný výber dostupných zostáv spolu s ich stručným popisom, keď ho vyvoláte kliknutím na ikonu Otvoriť dialógové okno zostáv na paneli nástrojov z ktorejkoľvek kategórie a pomocou šípok rozbalíte zoznamy.

Zastupiteľné hodnoty

Zastupiteľné hodnoty: v reportoch môžete používať niektoré praktické hodnoty. (Len vybrané zostavy)

Knihy

Správa Knihy umožňuje vytvoriť vlastnú genealogickú knihu obsahujúcu zbierku textových a grafických správ Gramps v jednom dokumente (t. j. v knihe)

Dostupné výbery položiek

Abecedný register

Abecedný register - Táto položka vytvorí stránku(-y) s abecedným registrom ľudí zaznamenaných do vybraných textových správ.

Vlastný text

Vlastný text - Táto položka vytvorí stránku s tromi odsekmi, z ktorých každý obsahuje vlastný text: Úvodný text, Stredný text a Záverečný text. Polia na zadávanie textu sa dajú rozšíriť, takže tam môžete vložiť naozaj všetok text, ktorý chcete.

Obsah

Obsah - Obsah sa vytvára pre knihu ako zoznam častí knihy alebo dokumentu usporiadaný v poradí, v akom sa jednotlivé časti objavujú.

Titulná strana

Titulná strana - Titulná strana vašej knihy.

Grafy

Grafy správy sa vytvárajú vo formáte Graphviz a potom sa konvertujú na grafický výstup, ktorý sa spustí cez nástroj Graphviz dot za scénou.


Graf Rodinné línie

Graf Rodinné línieV grafe Rodinné línie sa vytvorí prehľadný graf.

Graf Presýpacie hodiny

Presýpacie hodinyGraf Presýpacie hodiny vytvára graf presýpacích hodín.

Graf Vzťah

VzťahGraf Vzťah vytvorí komplexný graf vzťahov.

Grafické správy

Grafické správy predstavujú informácie vo forme tabuliek a grafov.

Strom predkov

Správa Strom predkov generuje graf osôb, ktoré sú predkami Aktívnej osoby.

Kalendár

Správa Kalendár vytvorí kalendár s narodeninami a výročiami na stránke podľa mesiacov.

Strom potomkov

Správa Strom potomkov vytvorí graf ľudí, ktorí sú potomkami aktívnej osoby.

Strom potomkov rodiny

Správa Strom potomkov rodiny vygeneruje graf osôb, ktoré sú potomkami Aktívnej rodiny.

Vejárový graf

Správa Vejárový graf vytvorí graf pripomínajúci vejár, pričom Aktívna osoba je v strede, rodičia sú v polkruhu vedľa nej, a tak ďalej, celkovo päť generácií.

Pozri tiež


Štatistické grafy

V správe Štatistické grafy môžete zhromažďovať a zobrazovať množstvo štatistických údajov o vašej databáze.

Graf Časová os

V zostave Časová os sa zobrazí zoznam ľudí s ich životmi reprezentovanými intervalmi na spoločnej chronologickej stupnici.

Textové správy

Textové správy výstupné informácie ako formátovaný text.

Správa Ahnentafel

V správe Ahnentafel sa uvádza aktívna osoba a jej predkovia spolu s ich životnými údajmi. Osoby sú očíslované v ustanovujúcej norme nazývanej "Ahnentafel".

Správa o narodeninách a výročiach

V Správe o narodeninách a výročiach sú uvedené rovnaké informácie ako v kalendári, ale v textovom formáte.

Kompletná správa o jedincovi

Kompletná správa o jedincovi poskytuje individuálne súhrny podobné súhrnu individuálnej správy.

Súhrnná správa databázy

V Súhrnnej správe databázy sa zobrazujú celkové štatistiky týkajúce sa počtu jednotlivcov každého pohlavia, rôzne štatistiky neúplných záznamov, ako aj štatistiky rodiny a médií.

Správa o potomkoch

V Správe o potomkoch sú uvedení potomkovia Aktívnej osoby so stručným popisom v určenom štýle.

Podrobná správa o predkoch

Podrobná správa o predkoch sa podrobne zaoberá predkami Aktívnej osoby vrátane celého radu životných údajov, ako aj sobášov.

Podrobná správa o potomkoch

Podrobná správa o potomkoch podrobne pokrýva potomkov Aktívnej osoby podľa generácií, pričom nadväzuje na genealogickú tradíciu textových správ o potomkoch podľa generácií. Jej cieľom je poskytnúť všetky dôležité funkcie, ktoré sa očakávajú v týchto klasických formátoch potomkov, a získala vplyv z rôznych zdrojov.

Správa o konci línie

Správa o konci línie poskytuje zoznam posledných známych predkov osoby s rodokmeňom zoradených podľa generácií.

Správa o rodinnej skupine

V [[Správa o rodinnej skupine sa vytvorí správa o rodinnej skupine, v ktorej sa zobrazia informácie o súbore rodičov a ich detí.

Správa o príbuzenstve

Správa o príbuzenstve poskytuje príbuzenské vzťahy vybranej osoby podľa úrovne vyhľadávania( výška, zostupné generácie) nastavenej používateľom.

Správa o prepojení poznámok

Nástroj Správa o prepojení poznámok kontroluje stav vnútorných odkazov Gramps v poznámkach.

Správa o počte predkov

V Správe o počte predkov sa zobrazuje počet predkov aktívnej osoby. Formulár je - generácia x má y jedincov (z %).

Správa o mieste

Správa o mieste vytvorí správu podľa miest vybraných používateľom. Uvedie zoznam súvisiacich osôb a udalostí k vybranému miestu.

Záznamová správa

Záznamová správa zobrazí množstvo zaujímavých záznamov(väčšinou súvisiacich s vekom) vo vašej databáze, ako napríklad najstaršia žijúca osoba, najmladšia matka atď.

Správa o značkách

V Správe o značkách sú uvedené primárne objekty - osoby, rodiny a poznámky - ktoré zodpovedajú vybranej značke.

Webové stránky

Webové stránky na použitie na vašej osobnej webovej stránke alebo na rozdávanie ako samostatná správa.

Naratívna webová stránka

Jednou zo správ v tejto kategórii je Správa Naratívná webová stránka. Vygeneruje webové sídlo (t. j. súbor prepojených webových stránok), pre súbor vybraných osôb.

Webový kalendár

Správa Webový kalendár je správa, ktorá vytvára webové stránky zobrazujúce udalosti pre vybrané osoby ako súbor mesačných kalendárov.

Dynamická webová správa

Dynamicjá webová správa Doplnok vytvára interaktívne webové stránky databázy rodinného stromu s možnosťami, ktoré umožňujú širokú škálu prispôsobení.

Tento doplnok je založený na Naratívnej webovej správe, natívnej správe Gramps.

Gnome-important.png
Táto časť je zástupná.

Doplnky nepatria do tejto časti príručky.
Táto časť bola vytvorená ako kompenzácia nesprávnej adresy, ktorú používalo tlačidlo Nápoveda v doplnku a bola opravená od verzie 0.0.82 vydanej 3. 1. 2020. Nová verzia odkazuje na aktuálnu webovú stránku pre dynamickú webovú správu

Rýchle pohľady

Rýchle pohľady sú správy, ktoré sú k dispozícii v kontextovej ponuke osoby, rodiny, ... Môžu ich vytvárať používatelia aj s obmedzenými znalosťami programovania.

Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions