2021-12-04 - Sorry the Gramps wiki is currently being upgraded to a newer software version. Please check back after the 2021-12-08. We apologize for the inconvenience.

Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Gramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.

Gramps je softvérový balík s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že môžete voľne vytvárať kópie a šíriť ho ďalej. Je vyvíjaný a udržiavaný celosvetovým tímom dobrovoľníkov, ktorých cieľom je, aby bol program Gramps výkonný, ale zároveň jednoduchý na používanie.


Prečo používať Gramps?

Väčšina genealogických programov umožňuje zadávať informácie o vašich predkoch a potomkoch. Zvyčajne môžu zobrazovať rodinné vzťahy prostredníctvom tabuliek, grafov, alebo prehľadov. Niektoré umožňujú pripojiť obrázky alebo iné médiá. Väčšina z nich vám umožňuje zahrnúť informácie o ľuďoch, aj keď títo ľudia nie sú príbuzní primárnej rodiny, ktorú skúmate. A môžu obsahovať funkcie, ktoré vám umožnia vymieňať si údaje s inými programami a tlačiť rôzne typy správ.

Gramps má všetky tieto schopnosti a ešte viac. Najmä vám umožňuje integrovať útržky a kúsky údajov, ktoré vzniknú pri vašom výskume, a uložiť ich na jedno miesto vo vašom počítači. Potom môžete počítač používať na manipuláciu, harmonizovanie a analýzu údajov namiesto toho, aby ste sa trápili so stohmi papiera.

Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli

V tejto knihe sú niektoré slová označené špeciálnou typografiou:

 • Internal links (alias: hotlinky, hypertextové odkazy) označujú terminológiu alebo postupy, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené na inom mieste (na tejto istej alebo inej webovej stránke) interne v rámci wiki projektu Gramps.
 • Externé odkazy označujú terminológiu, ktorá nie je špecifická pre Gramps a ktorej dobre definované vysvetlenie možno nájsť na webovej stránke mimo wiki Gramps-Project.
 • Programy
 • Príkazy, ktoré zadávate v príkazovom riadku
 • Názvy súborov' alebo Názvy súborov
 • Nahraditeľný text
 • Označenia pre tlačidlá a iné časti grafického rozhrania. Koncové ▴ a ▾ v záhlaví stĺpca označuje poradie stĺpca v tabuľke. ◂ viac záhlaví alebo záložiek ▸
 • Text nápovedy pre nápovedu pri prebehnutí alebo umiestnení kurzora myši (tzv. nástrojové popisky), ktoré identifikujú prvky grafického rozhrania
 • Výbery z ponuky vyzerajú takto: Ponuka -> Podponuka -> Položka ponuky (Medzery by mali uzatvárať ->, aby automatický preklad webovej stránky rozpoznal slová ponuky.) Vyskakovacia ponuka grampletu je označená (tlačidlom šípky nadol).
 • Tlačidlá, na ktoré môžete kliknúť
 • Zverejňovací trojuholník uzol rozbalí alebo zbalí zverejňovací trojuholníkový widget. Všetky uzly režimu stromového zobrazenia možno súčasne zbaliť alebo rozbaliť z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši.
 • Všetko, čo napíšete
 • Začiarknuté - Začiarkávacie políčko, ktoré je ☑ označené
 • Nezačiarknuté - Začiarkávacie políčko, ktoré je ❏ nevyznačené
 • Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
  - Rádiové tlačidlo, ktoré je ◉ vybrané
 • Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
  - Rádiové tlačidlo, ktoré je 🔘 nevybrané

Príručka poskytuje aj rôzne ďalšie informácie v nasledujúcich tipoch a poznámkach:

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Ukážka tipu

Tipy a kúsky dodatočných informácií budú vyzerať takto.


Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Ukážka poznámky

Poznámky budú vyzerať takto.

Nakoniec sú tu varovania, ktoré vás upozorňujú, kde by ste mali byť opatrní:

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Príklad varovania

Takto vyzerá varovanie. Ak existuje možnosť, že sa dostanete do problémov, budete vopred upozornení.


Predchádzajúca Index Nasledujúca
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions