Gramps 5.1 Wiki Manual - Main Window/tr

From Gramps
Jump to: navigation, search
Önceki Dizin Sonraki

Gramps ana penceresinin öğeleri veya
Gramps Arayüzü için Görsel Kılavuz.

Grafik Kullanıcı Arayüzleri (GUI'ler), yalnızca metin yerine simgeler, menüler ve fare kullandığından, anlaşılması ve kullanılması kolay bir bilgisayar ekranında bilgileri düzenlemenin bir yoludur.

Bir GUI, klavye komutlarını ezberlemekten çok daha sezgisel olsa da, aranacak özelliğin adını bilmeden özellik belgelerinden öğrenmek zordur. Karışıklığı azaltmak ve Soy araştırması bilgilerini görüntülemek ve alanı en üst düzeye çıkarmak için birçok öğe Gramps'ta etiketlenmez. Kategori Gezgini panelindeki düğmeler (simgeler) için metin etiketlerini göstermemek için Tercihler içinde seçenekler bile vardır.

Dolayısıyla Viki Kılavuzunun bu bölümü Gramps ekran öğelerinin standartlaştırılmış adlarını verir. Standart adlarla donanmış olarak, çevrimiçi kılavuzda bu öğeyi tartışan sayfaları bulmak için bir arama motorunu (Google gibi) daha verimli kullanabilirsiniz. Örnek olarak, Gramps Viki Kılavuzu sayfalarında "Gezgin Modu" ifadesinde aramak için aşağıdaki Google arama terimlerini kullanın:

 "gezgin modu" site:gramps-project.org/wiki

Bu özel arama, Gezgin kenar çubuğu için modları seçmeye ilişkin açıklayıcı olarak adlandırılmış resimleri bile bulur. Bu resimlerden birinin seçilmesi, çizimle ilgili bir web sayfasını ve bunun belgelerde nerede kullanıldığını gösterir. Bu resimli sayfalar daha fazla tanıtım materyaline sahip olma eğilimindedir.

Aşağıdaki resimler arasında belirli bir ekran öğesi görünmüyorsa, Gramps Ekran Görüntüsü Galerisi'ne bakın. Bu sayfa, belgelerde kullanılan Gramps küçük resim ekran görüntülerini gösterir. Bu görüntünün tam boyutlu görüntüsünü ve türevlerini göstermek için küçük resme tıklayın, ardından o ekran görüntüsündeki özellikleri gösteren Viki sayfalarını bulmak için "Dosya kullanımı" bölümüne gidin. Benzer şekilde, Gramps Simge Galerisi, Gramps'ta kullanılan simgelerin uygun adlarını tanımlar.

Ekran öğelerine aşina olduğunuzda, klavye kısayolları oluşturulacak kadar sık ​​kullanılan özelliklerin kısayollarını öğrenmek için tuş atamalarını veya kısayol tuşlarını keşfedin.

Ana Pencere

(Yeni veya mevcut) bir Aile Ağacı veri tabanını açarken, girişte "Görüntüleme Alanı"nda, Kenar Çubuğu ve Alt Çubuk gizli olarak Gramps Gösterge penceresi gösterilecektir. Navigator'dan Kişiler Kategorisi seçildiğinde, Ana Pencere düzeni "Görüntüleme Alanı"nda "Kişi (Liste) Görünümü"nü gösterecek şekilde güncellenecektir. Bkz. Şekil 3.1:

Fig. 3.1 Annotated Main Gramps window parts, showing the People Category - People Tree View - example using the Grouped People option


Ana Gramps penceresi aşağıdaki öğeleri içerir:

Pencere Başlık Çubuğu

 • Pencere Başlık Çubuğu, seçilen Aile Ağacının adını, Kategori görünümünün adını, Gramps uygulama adını ve Gramps'i küçültme, büyütme ve kapatma düğmelerini gösterir. Pencere, Başlık Çubuğundan da sürüklenebilir.

Menü çubuğu

 • Menü çubuğu: Menü çubuğu (Ana Menü) pencerenin en üstünde (pencere başlığının hemen altında) bulunur ve Gramps'ın tüm özelliklerine erişim sağlar.
 • Menüler bağlamsaldır - gösterilen seçenekler hangi kategorinin etkin olduğuna bağlıdır.
 • Bir sekmenin başlık etiketine tıklamak, o sekmenin alt menüsünü açar. Aktif öğe ile kullanılamıyorlarsa, alt menü öğeleri soluklaşabilir (kullanılamaz).

Tipografik olarak, Menü seçimleri viki kılavuzunda şöyle görünecektir: Menü -> Alt menü-> Menü Ögesi.

Tango-Dialog-information.png
Visibility of elements

Using the View menu, you can hide or unhide several elements of Main Window.
In addition, there are Preference option to hide or reveal aspects of the elements -- such as text labels, scrollbars and Close gadgets.


Açılır menüler

Fig. 3.2 Gramplet Bar Menu the unlabeled Down Arrowhead pull-down menu button

Menü çubuğunun dışında, Gramplet Çubuk Menüsü'nün etiketlenmemiş bir Aşağı Ok Başı aşağı açılır menü düğmesinin ortaya çıkması, solundaki arayüz öğesi için ek seçeneklerin mevcut olduğunu gösterir.


Bağlamsal açılır menüler

Fig. 3.3 Clipboard - with example contextual pop-up menu from right-clicking a Family

En görünmez arayüz seçeneği, bağlamsal açılır menü olabilir.

Bir arabirim öğesine sağ tıklamak, o öğe için sık kullanılan bazı özelliklerin kısayollarını ortaya çıkaracaktır.

Fig. 3.4 Person Editor - with example contextual pop-up menu from right-clicking the empty header space

Nesnelere sağ tıklama, GUI'lerde tanıdık bir temadır. Ancak herhangi bir Nesne Düzenleyicinin boş başlık alanına sağ tıklamak daha az belirgindir. Ancak bu, yararlı raporlama ve gezinme seçeneklerine yönelik diğer kısayolları olan başka bir bağlamsal açılır menüyü ortaya çıkarır.


Araç Çubuğu

 • Araç Çubuğu, menü çubuğunun hemen altında bulunur. Düğmeleri, Gramps'ın aktif ekranı için en sık kullanılan işlevlere daha hızlı erişim sağlar.
 • Araç çubuğu düğmelerinin çeşitleri bağlam duyarlıdır. Hangi Araçların gösterileceği, hangi kategorinin etkin olduğuna bağlıdır. Ve sadece seçili olan görünüm kategorisinin alt menüleri için düğmeler araç çubuğuna dahil edilmiştir.
 • ⚙ Yapılandırılabilir Seçenekler: Kategori görünümlerinin çoğunda, Görünüm menüsünden Görünüm > Yapılandır... seçeneğini seçmeye veya Etkin görünümü yapılandır klavye kısayoluna alternatif olarak bir Gramps-config.pngYapılandır...  düğmesi bulunur. Bu seçenek, Görünüm'deki görüntüleme kayıtlarını özelleştirmek için seçenekler içeren bir iletişim kutusu açar. Temel özelleştirmeler, sıralama düzeni seçimini ve belirli ayrıntıların görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmeyi içerebilir.
 • Yapılandırma özelleştirmeleri kalıcıdır. Gramps onları gelecek oturumlara taşır.
 • Bir araç çubuğu simgesinin üzerine gelmek, işlevinin bir ipucunu gösterir
Fig. 3.5 Gösterge kategorisi araç çubuğunun Araçlar düğmesi için ipucu

Araç Çubuğu, Görünüm -> Araç Çubuğu menüsündeki seçenekle gizlenebilir veya ortaya çıkarılabilir.

Tango-Dialog-information.png
Fig. 3.6 Tercihler iletişim kutusuna eklenen Tema sekmesi.
Gramps'ın her Araç Çubuğu düğmesi için araç çubuğu metin etiketlerini göstermesine izin verir. Temalar eklentisi, Tercihler iletişim kutusunu bir Tema sekmesi ekler.

Tema sekmesinin seçeneklerinden biri ☑ Araç Çubuğu Metni onay kutusudur. Onay kutusunun seçilmesi metin etiketlerinin görünmesine neden olur.
Bu onay kutusuvarsayılan olarak seçili değildir.


Gezgin

 • Gezgin; pencerenin solunda bulunan isteğe bağlı bir kenar çubuğudur ve farklı kategorilerin seçilmesine olanak tanır. Bakınız Gezginin Kategorileri
Gezgin varsayılan olarak gösterilir, ancak bu kenar çubuğu isteğe bağlı olarak Görünüm -> Gezgin menüsünden veya CTRL+M kısayolunu kullanarak gizlenebilir veya ortaya çıkarılabilir. (⌘ MacOS'ta Cmd+M.)

Ayrıca bakınız:

 • Gezgin modları arasında geçiş yapma
 • Düzenle -> Tercihler... penceresinin Görüntüle sekmesindeki ☑Gezgin düğmelerinin yanında metin etiketini göster seçeneğinin seçimini kaldırarak metin etiketlerini gizleyebilirsiniz.
 • Gezgin kenar çubuğu özellikleri (Görüntüleme kategorileri, Görünüm Modları ve Gezgin arayüz stilleri) Eklenti Yöneticisi kullanılarak eklenebilir, kaldırılabilir, gizlenebilir veya ortaya çıkarılabilir.

Görüntüleme alanı

Status Bar and Progress Bar

 • Status Bar and Progress Bar: These are located at the very bottom of the Gramps window.
  • The Progress Bar is located in the lower left corner of the Gramps window. It displays the progress of time consuming operations, such as opening and saving large Family Tree databases, importing and exporting to other formats, generating web sites, etc. When you are not doing these types of operations, the Progress Bar is not shown.
  • The Status Bar is located to the right of the Progress Bar. It displays information about current Gramps activity and contextual information about the selected items. (You can also edit the Display Preferences to show the Active Person's Relationship to the home person.)
  • The Status Bar may occasionally show a passing alert, warning of unusual conditions. An informative Warning button with a superficial summary (like the one below) will be displayed for three minutes at the left of the Status Bar. Clicking this lightbulb icon will show details of these minor alerts.
Fig. 3.7 Gramps Main Window showing Warning button on the Status Bar


Alt çubuk ve Kenar çubuğu

The Gramplet Bar is also known as the Bottombar and Sidebar.

 • Bottombar: The bottombar is located below the display area.
 • Sidebar: The sidebar is located to the right of the display area.


The Bottombar and Sidebar can be individually hidden or revealed by options in menu View or the relevant keybinding. If the Sidebar is hidden the Search bar will be displayed.

The Bottombar and the Sidebar allow Gramplets and filters to be displayed alongside a view.


Gramplet Çubuk Menüsü

Fig. 3.8 Location of Gramplet Bar Menu unlabeled Down Arrowhead (∨) Add/Remove/Restore Gramplets Menu

You can also add / remove and restore the default Gramplets by clicking the (Down Arrowhead button) also known as the Gramplet Bar Menu at the far top right of the bars titles, and then using one of the options from the drop-down menu eg:

 • Gramplet Bar Menu
  • Add a gramplet - Displays a list of Gramplets available for use on that Gramplet Bar
  • Remove a gramplet - Displays a list of Gramplets currently shown on the Gramplet Bar available for removal.
  • Restore default gramplets - Displays the Restore to defaults? confirmation dialog, that allows you to restores the Gramplet Bar to its default Gramplets.


Restore to defaults? dialog
Fig. 3.9 Restore to defaults? dialog

The Restore to defaults? dialog, allows you to restore the Gramplet Bar to its default Gramplets. This action cannot be undone. Select OK to confirm or select Cancel.

Search Bar

Fig. 3.10 People Category View - showing Search Bar after Sidebar has been hidden

If the Sidebar is not displayed in a Category view with a list, then the Search Bar is displayed instead. Available search options vary depending on Category View you are in. But a visible sidebar makes the Search Bar Invisible.

Fig. 3.11 Family Category view - showing the sidebar superseding the Search Bar

A Search Bar is available for the following Views and the Select windows for the following Categories: People, Relationships, Families, Events, Places, Sources, Citations, Repositories, Media, Notes. Not Available in the following Category Views: Dashboard, Relationships, Charts, Geography.

Typing the characters into the Search Bar and clicking the Find button will display only lines that match the text.Note that various Selectors also have search bars:


Fig. 3.12 Family Selector - showing Search Bar


Gezgin modları arasında geçiş yapma

Fig. 3.13 Navigator mode selection drop down list

You can choose the navigator mode from the sidebar Category drop down list:

When labels have been disabled for the Navigator in Preferences, this Category drop-down list control becomes the widest object. Its width limits how narrow the sidebar may be resized. The control can be made to disappear by using the Plugin Manager to hide (or remove) all but your single preferred Navigator sidebar mode. (When only one mode remains unhidden, there is no need for a menu and it will also become hidden.)

Category navigator mode (default)

Fig. 3.14 Category (default) Navigator mode

Category Sidebar - A sidebar to allow the selection of view categories.

Expander navigator mode

Fig. 3.15 Expander navigator mode

Expander Sidebar - Selection of views from lists with expanders arrows.

Drop-Down navigator mode

Fig. 3.16 Drop-Down navigator mode

Drop-down Sidebar - Selection of categories and views from drop-down lists.

Switching Categories

Gramps comes with number of different standard View categories built in, each of which has one or more standard View modes. The built-in categories are described in the introduction to the Categories of the Navigator.

Gramps-notes.png
Expanding the Views

You can download addon a 'Gramps View' in the General tab Preferences menu (or activate or remove previously downloaded Addon Views) via the Plugin Manager.

 • If the view is a new mode (subcategory), the toolbar, menus and Navigator mode lists are modified to give access to the new layout.
 • If it is a View of a existing category, then the view layout is replaced for that category.
 • If it is a new category of view, then an entire new visualization will be added with an additional icon appended to the navigator selections.

The way you change the currently displayed category depends on the navigator mode. Normally (for most navigator modes) you can select the category you want by clicking one of the navigator icons.

Alternatively you can use the keyboard shortcuts CTRL+N and CTRL+P ( Cmd+N and Cmd+P on a Mac) go to the next or previous category respectively or use keyboard shortcuts CTRL+Alt+<number> ( Cmd+ Opt+<number> on a Mac) Shortcut are only available for the first 10 categories (e.g. Repositories/Media/Notes categories miss out on shortcuts.) If you have hidden the Navigator then shortcuts will be the only way to change categories until you turn the Navigator on again.

Görünümleri Değiştirme

A View category can contain different ways of presenting the data, called a View mode. If there are several viewing modes, you can switch between modes interactively. The way you change between the modes depends on the Category View. The Configuration options for each mode are independently controlled.

In Views styled in tables of data with rows and columns, the modes are typically between a hierarchically grouped outline or a simple single-level sortable list. Table style view modes are configured with the Column Editor and have have sorting options.

In some graphical Category Views (like Charts and Geography) there may be a wide variety of viewing modes.

Fig. 3.17 Navigator sidebar in Expander mode

When there are multiple viewing modes, will be additional icon buttons on the toolbar to switch between those different viewing modes.

You can also switch via the View menu, or the View menu keybindings by pressing Ctrl+Alt+<number> (for Linux & Windows) or Cmd+Alt+<number> (for MacOS), where <number> corresponds to the order of viewing modes listed in the category's View menu.

Modes are also selectable from the Navigator sidebar when using the Drop-down or Expander arrangements. The Navigator sidebar defaults to the Category arrangement which has no mode selector. Using the Drop-Down or Expander mode makes the additional viewing modes available as Navigator icons.

Süzgeçler

Fig. 3.18 Filter Controls Displayed

Genealogical databases can contain information on many people, families, places, and objects. That means it is possible for a View to contain a list of data so long that is difficult to navigate. Beyond the basic seek-as-you-type Find box for precision navigation of the list, Gramps gives you two different means for filtering a list to a more manageable size.

These methods are Search and Filtering.

A search will search the text displayed in list, whereas filters display people whose data match the criteria of the filter.

Search is a simple but fast method of searching the columns displayed on the screen. When the sidebar is not displayed, the Search bar is displayed. Typing the characters into the Search bar and clicking the Find button will display only lines that match the text.

Alternatively, you can enable a filter in either the bottombar or the sidebar. When the filter sidebar is displayed, the Search bar is not displayed. The Filter allows you to interactively build a set of filter rules that can be applied to the display. The filter is applied based on the rules and the data, not on the screen display. Filters of the displayed category can also be constructed by clicking on the corresponding 'editor' button in the Edit menu.

Further details of how filters work is given in the Filters Chapter


Tango-Dialog-information.png
Searching vs. Filtering

Searching only searches for exact text matches. If the date displayed is "Jan 1, 2000", a search of "1/1/2000" will fail, but a filter of "1/1/2000" will match because it matches the date value rather than the formatted date.


When Gramps opens a Family Tree, no filtering is in effect. In People View, for example, all people in the Family Tree are listed by default.

Arayüz sorunlarını giderme

Gramps GUI'niz bu kılavuzda açıklanan şekilde aykırı davranıyorsa, kurulum veya küçük bir uyumluluk sorununuz olabilir.

Davranışın daha önce görülmüş ve bir çözüm bulunmuş olması muhtemeldir.

Lütfen Sorun Giderme sayfalarını inceleyin. Çözümü orada bulamıyorsanız, sorunun bir açıklamasını kullanıcı posta listemizdeki genel Gramps topluluğuna gönderin. Orada birbirimize sürekli yardım ederiz.

Önceki Dizin Sonraki
Gnome-important.png Telif hakkı bildirimi: Bu sayfadaki tüm düzenlemeler iki farklı telif hakkı lisansı kapsamındadır:

Bu lisanslar, Gramps projesinin bu wiki kılavuzunu gelecekteki Gramps sürümlerinde ücretsiz içerik olarak maksimum düzeyde kullanmasına izin verir. Bu ikili lisansı kabul etmiyorsanız, bu sayfayı düzenlemeyin. Viki'de yalnızca GFDL lisansı kapsamına giren diğer sayfalara harici bağlantılar aracılığıyla ([https://www.gramps-project.org/...]) sözdizimini kullanarak) bağlantı verebilirsiniz, dahili bağlantılar yoluyla değil.
Ayrıca, yalnızca bilinen Yazım kurallarını kullanın