Mk:Грампс 5.1 Вики Прирачник

From Gramps
(Redirected from Gramps 5.1 Wiki Manual/mk)
Jump to: navigation, search

Ова е Вики прирачник за верзијата 5.1 на Грампс. Сите корисници се охрабрени да го уредуваат овој прирачник за подобрување на неговата читливост и употребливост.

Претходно Индекс Следно

Кус преглед

Прирачникот на Грампс е кориснички прирачник што им помага на корисниците да се снајдат со софтверот на Грампс. Опфатени се сите гледишта, вклучувајќи општи подробности, фини совети, параметри, алатки, извештаи итн.

Содржина

Предговор
Зошто да го користите Грампс?
Типографска практика
 1. Почнување
 2. Главен прозорец
  1. Вовед
  2. Различни погледи
  3. Префрлување погледи и Погледни модови
  4. Поглед Грамплети
  5. Поглед Лица
  6. Поглед Врски
  7. Поглед Семејство
  8. Поглед Потекло
  9. Поглед Настани
  10. Поглед Извори
  11. Поглед Места
  12. Поглед Медиуми
  13. Поглед Репозиториуми
  14. Поглед Забелешки
 3. Управување со семејни стебла
  1. Почнување Нова база на податоци
  2. Отворање База на податоци
  3. Зачувување на промените во вашата База на податоци
  4. Увезување податоци
  5. Извезување податоци
 4. Внесување и уредување на податоци: Накратко
 5. Внесување и уредување на податоци: Подробно
 6. Навигација
  1. Користење на погледот Лица
  2. Користење на погледот Семејство
  3. Користење на погледот Потекло
  4. Поставување на Почетно лице
  5. Користење алатки засновани на историја
  6. Обележувачи
  7. Пронаоѓање записи
  8. Користење на клипбордот
 7. Грамплети
  1. Грамплет за добредојде
  2. Грамплет на најчесто користени презимиња
  3. Грамплет на мноштво презимиња
  4. Грамплет НАПРАВИ
  5. Грамплет на статистика
  6. Python грамплет
  7. Грамплет на новости
  8. Грамплет на записник на сесија
  9. Грамплет на календар
  10. Грамплет на роднини
 8. Извештаи
  1. Создавање извештаи
  2. Заменливи вредности
  3. Книги
  4. Графички извештаи
   1. Стебло на предци
   2. Календар
   3. Стебло на потомци
   4. Табела-вентилатор
   5. Табела за статистика
   6. Хронолошка табела
  5. Графикони
   1. Графикон на семејни лози
   2. Графикон-песочен часовник
   3. Графикон на врски
  6. Текстуални извештаи
   1. Ахнентафел извештај
   2. Извештај за родендени и годишнини
   3. Целосен извештај за поединец
   4. Извештај за потомци
   5. Подробен извештај за предци
   6. Подробен извештај за потомци
   7. Извештај за завршеток на лоза
   8. Извештај за семејна група
   9. Извештај за сродство
   10. Извештај за означувачи
  7. Поглед
   1. Неповрзани
   2. Број на предци
   3. Резиме на базата на податоци
  8. Веб-страници
   1. Раскажано веб-место
   2. Веб-календар
 9. Алатки
  1. Расчленување и испитување
   1. Спореди поединечни настани
   2. Интерактивен пребарувач на потомци
  2. Обработка на база на податоци
   1. Пресметка на проценети датуми
   2. Уреди информација на сопственикот на базата на податоци
   3. Извлечи информација од имиња
   4. Пронајди можни дупликати...
   5. Одредување големи букви на семејни имиња...
   6. Преименувај видови на настани
   7. Пререди грампс ИД
  3. Поправка на базата на податоци
   1. Провери и поправи база на податоци
   2. Обнови упатувања на мапи
   3. Обнови секундарни индекси
   4. Отстрани неупотребени објекти...
  4. Отстранување бубачка
   1. Python прозорец за проценка...
   2. Превчитај додатоци
   3. Покажи несоберени објекти
  5. Услуги
   1. Создади SoundEx кодови
   2. Управувач на медиуми...
   3. Пресметувач на врски
   4. Завери податоци...
 10. Поставувања
  1. Параметри
  2. Уредувач на формат на име
  3. Други поставувања
  4. Напреднато ракување со поставувањата
 11. Филтри
  1. Општи филтри
  2. Филтри за настани
  3. Филтри за семејства
  4. Филтри за предци
  5. Филтри за потомци
  6. Филтри за врски
  7. Филтри за разно


Додаток А: Често поставувани прашања
Додаток Б: Упатувања на кратенки на копчиња
Додаток В: Упатување на наредбена линија
Достапни опции
Опции на формати
Опции на отворање
Опции на увоз
Опции на извоз
Опции на постапки
Опции на список
Операција
Примери
Променливи на средина
Додаток Г: За Грампс
Претходно Индекс Следно


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions