Nl:Filters

From Gramps
(Redirected from Filter/nl)
Jump to: navigation, search

Wat zijn filters?

Filters

Het filteren van genealogische informatie is cruciaal voor goed onderzoek en ook om mooie verslagen aan te kunnen maken.

De meeste Gramps-verslagen laten het gebruik van filters toe. Zo wordt enkel informatie getoond die door de filter komt.

Het kan zelfs zo zijn dat gefilterde gegevens alle informatie bevatten die u nodig hebt en eigenlijk een zelf aangemaakt verslagje vormen.

Hoe eigen filters aanmaken

In het menu Bewerken klikt u op de optie Bewerken scherm filter , waar scherm afhangt van het momenteel gebruikte scherm. Dit kan dus zowel een persoon, Familie, Gebeurtenis, Locatie, Bron, Media, Bibliotheek als Opmerking zijn.

U kunt de filter een naam geven en vervolgens kunt u regels aan de filter toevoegen. De gegevens zullen dan gefilterd worden volgens deze regels.

In sommige filters kunt u gebruik maken van reguliere expressies. Om hier meer over te weten te komen, zie de Hoe..reguliere expressies gebruiken.

Een eigengemaakte filter testen

In het menu Bewerken ->kolommen aanpassen selecteert u de kolommen die u wil zien. Vervolgens activeert u de (filter)zijbalk. Dit doet u door Scherm ->Zijbalk aan te klikken.

Voorbeelden

Zie filtervoorbeelden.

Rechts van het scherm zal een zijbalk verschijnen. Hiermee kunt u uw gegevens filteren. Onderaan kan u Eigengemaakte filters selecteren. Klik op Zoeken en alle personen / families / gebeurtenissen / locaties / media / bibliotheken / opmerkingen die door de filter komen zullen getoond worden

Momenteel bestaat er nog geen mogelijkheid om deze gefilterde gegevens uit te drukken. Maar misschien komt dit in een volgende versie.

In de 3.0-versie kunt u het volgende doen: Familiestambomen -> Scherm exporteren. Dit geeft u de mogelijkheid om het scherm als een spreadsheet te exporteren met deze formaatopties:

  • CSV
  • Open Document Spreadsheet

Een andere 3.0-methode: Familiestambomen -> Exporteren. Via het scherm 'Export-assistent' kunt u de keuze maken voor Comma Separated Values Spreadsheet (CSV). Vervolgens klikt u op de Volgende-knop en in het volgende scherm kunt u een aantal opties selecteren. Hier kunt u opgeven welke filter u wenst te gebruiken. en of u al dan niet personen, huwelijken en kinderen west bij te voegen. Bovendien wordt er voorgerekend hoeveel gegevens er geëxporteerd zullen worden. Klik opnieuw op de Volgende-knop en nu kunt u het bestand opslaan.

Suggesties voor filterregels

Wat u met het filter kan doen hangt af van de regels die beschikbaar zijn in Gramps.

Indien u een goede suggestie heeft voor een nieuwe filterregel kunt u een verzoek indienen.