Addon:Forms Gramplet/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gramps-notes.png

נא להשתמש בזהירות מרבית ורק לאחר גיבוי הנתונים. להמשך שיפור התוסף, נא לדווח כל סוגיה או הערה ליוצר, או בעמוד מעקב תקלים
אלא אם צוין אחרת בעמוד זה. ניתן להוריד ולהתקין תוסף זה על־פי הנחיות ההתקנה.
לתשומת־לב, למקצת מהתוספים דרישות קדם לחבילות ו/או ספריות אותם יש למלא ולהתקין לפני שניתן יהיה להשתמש בהם.
מערכת תוספים/מתקעים זו נשלטת על ידי מנהל המתקעים

Tango-Dialog-information.png
מפקד אוכלוסין או טופס?

לתשומת לב: תוסף טפסים הוא שדרוג ששוחרר ב־2015 במטרה להרחיב יכולות התוסף המקורי, היעודי למפקדי־אוכלוסין. תוסף הטופס מחליף את תוסף מפקד־אוכלוסין מגרסת גרמפס 4.2.X


גרמפלט טפסים מאפשר ליצור ולערוך באופן עצמאי נתוני מקור מובנים לכדי טופס יחיד. תהליך הזנה מוקפד ומדוקדק של כלל הרכיבים הבדידים, לתצרף פיסת מידע משמעותי, עשוי להיות תהליך 'סזיפי' שדורש מאמץ רב למשך זמן. השימוש בגרמפלט טפסים הופך את המשימה להרבה פחות 'קשוחה' ונטולת שגיאות תקלדה.

גרמפלט טפסים שופר באופן שיאפשר הבנית 'מסמכים ממשיים' באמצעות טפסיםלתעוד 'טפסים' (תעודות) אחרים כגון תעודות לידה, פטירה ונישואין, העתקי רישום בפנקסי קהילה, וטפסי מפקד אוכלוסין (שטופלו כבר בגרסת תוסף המקור).

גרמפלט טפסים

Gnome-important.png
לפני תחילת שימוש בתוסף ה'טפסים'

יש להגדיר את הטופס שמתאר את המידע הכלול במקור.
לקריאה נוספת: תצור

הוספת גרמפלט טפסים לסרגל בתחתית מצג 'אנשים' (בתצוגת־עץ).

השימוש בתוסף 'טפסים' לא בהכרך מגביל את הגישה לנתונים שנוצרו באמצאותו מתוך מצגים אחרים. במילים אחרות, הנתונים שנוצרו באמצעות תוסף זה זמינים לכלל רכיבי גרמפס, כך שניתן לוותר על השימוש בגרמפלט טפסים בכל עת, ועדיין לצפות ולערוך את הנתונים שהוזנו באמצעותו. מטרת הטפסים היא לייעל את תהליך יצירת האירועים עם תכונות שיאוחסנו בנפרד מרכיבי נתונים ממקור מובנה. אפשר לבצע את אותו תהליך בדיוק באמצעות עורכי גרמפס התקניים... אבל בהרבה יותר שלבים, לכל אדם, ו/או אירוע.

מבנה חלון גרמפלט טפסים

עורך טפסים - מוצג צף (לא עגון) במנותק מהסרגל התחתון במצג אנשים

החלון הראשי של גרמפלט הטפסים נחלק לשני אזורים עיקריים: אזור "כותרות" ואיזור "מידע":

 • כותרות – ארבעה שדות בחלקו העליון של החלון:
 1. מקור – כותרת הטופס שמציינת את מסמך/תעודת המקור אותו הטופס אמור ללכוד
 2. תאריך – שדה תאריך תיקני של גרמפס, ניתן לבחירה או הזנה בתסדיר תאריך תיקני. התאריך משותף לכלל רכיבי הרשומה ואינו שדה חובה.
 3. הפניה – נדרשת רשומת הפניה אחת לפחות (אפשר כמובן יותר) שמזוהה באופן ייחודי עם המובאה
 4. מקום – מקום האירוע
 • מידע – שלוש לשוניות ללכידת המידע ממסמך/רשומת המקור:
 1. פרטים – מנגישה למשתמשים איזור להזנת נתונים מסויימים, שמופיעים במקור, לרשומות אנשים באופן פרטני. את הלשונית אפשר לחלק למקטעים. כל מקטע מורכב מאנשים שממלאים את אותו 'תפקיד' באירוע.
 2. כותרות – היא אזור להזנת נתונים ייחודיים לאירוע שפרטיו מופיעים במסמך המקור והם משותפים לכלל הפריטים שנכללו באירוע.
 3. גלריה – מאפשרת הוספת עצמי מדיה שקשורים לאירוע. תהליך הוספת עצם מדיה אינו שונה מהדרך המקובלת בגרמפס.


הוספת תוסף הטפסים לגרמפס

את תוסף הטפסים ניתן להתקין ממנהל התוספים. גרמפלט טפסים עוצב כך שיתווסף לסרגל התחתון Peopleסוג־אב אנשים במצבי תצוגה (מצג־עץ או רשימה) של גרמפס.
(לאחר ההתקנה, את התוסף ניתן לשלב (לעגן) בכל אחד מהמיקומים הבאים: סרגל הצד למצגים הבאים: Peopleאנשים, Relationshipsקירבת־משפחה, Chartsתרשימים וGeographyגיאוגרפיה).

בחירה באפשרות תפריט טפסים מתפריט המשנה הוספת גרמפלט של תפריט בחירת גרמפלט. נגיש על־ידי הקשה על הלחצן (לחצן ראש חץ מורה מטה) בסרגל הצד או בסרגל התחתון במצג.

גרמפלט טפסים מועגן 'ריק' יראה כמתואר בצילום המסך תצור טופס ראשוני למקור.

תצור 'מקור' ראשוני

על מנת שגרמפלט טפסים יזהה את הטופס בשפה שאינה אנגלית, והשימוש בתוסף יתאפשר, נדרש לערוך תחילה את הקובץ forms.py ולהוסיף את הערכים הבאים:

 • forms_XX.xmlמציין את שם הקובץ שמכיל את הגדרות הטופס לשפה XX. בשורה

definition_files = ['form_be.xml', 'form_ca.xml', ...,'form_il.xml',form_us.xml','test.xml', 'custom.xml']

 • הוספת ערך טופס שמציין את תרגום המילה Form לשפה הרצויה, בשורה

INTL_FORM = {"Form", "Formular", "Formulaire", "Obrazac", "Форма","טופס"}

חשוב מאוד לא לשכוח להגדיר 'טופס' ללכידת המידע הכלול במסמך/רשומת המקור כפי שמפורט במקטע תצור. ללא טופס 'מקור' כזה, השימוש בטפסים לא יתאפשר.

אופן השימוש

גרמפלט טפסים ריק – מעוגן בסרגל התחתון במצג אנשים

גרמפלט הטפסים מפרט את כל אירועי 'האדם הפעיל' אותם ניתן לערוך באמצעות עורך ה'טפסים'.
חלון דו־השיח גרמפלט טפסים מעוגן כולל את ארבעת העמודות הבאות:

 • מקור
 • תפקיד
 • תאריך
 • מקום

לאחר הזנת מידע מקור באמצעות טופס, השדות הללו יאוכלסו ויציינו את הרשומה שנלכדה באמצעותו.

יצירת אירוע חדש או עריכת אירוע קיים

כאמור, תפקיד ה'טופס' ללכוד מידע מאירועים שונים לאורך תקופת חיי 'אדם'.

 • לאירוע חדש הקשה על לחצן, חדש שבתחתית טפסים גרמפלטשיציג תיבת דו־שיח לבחירת טופס ממנה ניתן לבחור טופס שבו יעשה שימוש ומשם אל עורך הטפסים.
 • ניתן לערוך אירוע קיים על ידי הדגשת שורה והקשה על לחצן הערוך או הקשת עכבר כפולה על שורה כדי להזניק את עורך הטפסים.

אם גרמפלט טפסיםלא מעוגן, ניתן להקיש על לחצן העזרה .שיציג את העמוד זה.

ברר טפסים

בורר הטפסים מאפשר בחירת מקור ששויך לטופס מסויים. המקורות מקובצים לפי סוג אירוע.
אם רשימת ברר הטפסים ריקה, נדרש להגדיר תחילה את הטופס שמתאר את המידע שנכלל במקור. לקריאה נוספת: תצור

עריכת נתונים בטופס

עורך הטפסים (שם הגרמפלט מעט מבלבל, שכן אל באמת עורכים את ה'טופס', אלא את הנתונים שהטופס 'לוכד') תוכנן כך שיתאפשר להזין את מרבית נתוני אירוע מסויים, בעמצאות טופס יחיד.

 • תחילה יש להזין הפניה למבואה. 'הפניה' חייבת לכלול רשומת הפניה אחת לפחות (אפשר כמובן יותר) שמזוהה באופן ייחודי עם המובאה. לדוגמה, למפקד אוכלוסין שנערך בריטניה יידרש להזין את: PRO reference, Piece, Folio ו־Page.
 • תאריך האירוע מפקד אוכלוסין, מאוכלס באופן אוטומטי.
 • מקום ניתן לבחור בשיטת גרמפס הרגילות.


מקטע 'אדם'

דו־שיח עורך טפסים – מקטע 'אדם'

מקטע 'אדם' מאפשר להזין מידע על אדם יחיד. ניתן לבחור, או ליצור רשומת 'אדם' חדשה בדרכים הבאות:

 • לרשומה חדשה, באמצעות הקשה על לחצן +.
 • לבחירת אדם קיים ממסד־הנתונים, באמצעות הקשה על הלחצן שליד (שיתוף)

הזנת נתונים לא תתאפשר עד לבחירת 'אדם פעיל'.

מקטע 'משפחה'

גרמפלט טפסים – מקטע משפחה

מקטע משפחה מאפשר הזנת מידע על שני אנשים שמשתיכים למשפחה. ניתן ליצור משפחה חדשה ולבחור בה על ידי הקשה על לחץן +. בחירת משפחה שפרטיה כבר הוזנו לגרמפס מתאפשרת על ידי הקשב על הלחצן השני בסמוך, (שיתוף). הזנת נתונים תמנע כל עוד לא נבחרה משפחה.

בחירת אנשים מרובה

גרמפלט טפסים – בחירת אנשים מרובה

מקטע 'ריבוי אנשים' מאפשר הזנת מידע על מספר אנשים בו זמנית.

 • ניתן ליצור אדם חדש ולאחר מכן להוסיף אותו למקטע על ידי הקשה על לחצן +.
 • אדם שכבר נמצא בבגרמפס ניתן להוסיף למקטע על ידי הקשה על הלחצן השני בסמוך, (שיתוף).
 • הסרת אדם מהמקטע תתאפשר על ידי הקשה על הלחצן -.
 • לשינוי סדר הופעת האנשים במקטע, יש להדגיש את השורה הרצויה ולאחר מכן להשתמש בלחצני החצים מעלה ומטה .


תצור

לפני תחילת השימוש בתוסף הטפסים, חובה להגדיר 'טופס' שילכוד את המידע שמופיע בתעודת/רשומת המקור.

Form Source.png

כדי לתצר את התוסף כך שיזהה את קובצי הגדרות הטפסים forms_xx.py נדרש לייצור רשות מקור חדשה (או לערוך אחת קיימת).

עריכת או יצירת רשומת מקור אפשרית ממצג 'מקורות', בסרגל־הצד בחלקו הימני של חלון גרמפס הראשי. תאור מפורט בדבר השימוש ב'מקורות' ניתן למצוא בעמוד סוג־אב מקורות

 • להוספת מקור – הקשה על לחצן STOCK_ADD שבסרגל־הכלים בחלון הראשי.
 1. מלשונית 'תכונות' בתחית חלון דו־שיח 'מקורות' הקשה על STOCK_ADD ליצירת תכונה.
 2. בחלון דו־שיח 'עריכת תכונה'. הרשומה 'תכונה' חייבת להכיל מפתח "טופס" והרשומה 'ערך' להכיל קוד לזהיוי הטופס באופן חד־חד־ערכי, לדוגמה: UK1841
Tango-Dialog-information.png
גרמפס מתורגם

כאשר משתמשים בגרמפס בשפה שאינה אנגלית, נדרש להזין את הגרסה המתורגמת של המפתח (לדוגמה, בצרפתית יש לכתוב "Formulaire" במקום "Form") ובעברית, טופס.


הגדרות טופסים נתמכות

לצפיה ברשימת הקוד המלאה להגדרות נתמכות שכלולות בתוסף בקישור הבא: Addon:Form Definitions/he

כתיבת הגדרות טופסים מותאם אישית

Gramps-notes.png
הערה

חשוב לוודא שקובץ ההגדרות נשמר בקידוד UTF-8.

אם טופס נדרש לא מופיע ברשימת ההגדרות הנתמכות, אפשר פשוט לייצר אחד שיתאים לצרכים המסויימים לדוגמה תעודות לידה ופטירה, כך שהשדות יתאימו לתעודה המקורית שהומפקה על ידי מרשם האוכלוסין.

הגדרות הטופס מאוחסנות בקובצי XML. אלה ממוקמים במחיצה בה שוכן קוד הטופס בנתיב מחיצת מתקעי משתמש. הקובץ שנקרא form_xx.xml(כאשר xx הוא קוד מדינה), נכלל בהורדה ומכיל מספר הגדרות נפוצות. בנוסף יתבצע גם חיפוש בקבצים נוספים, custom.xml ו-test.xml. שמות אלו שמורים לשימוש בתהליך יצירת קוד באופן אצמעי.

קבצי הגדרה מורכבים מהצהרת XML ובעקבותיה הרכיב forms.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<forms>
  ...
</forms>

הרכיב forms מכיל בתוכו מספר רכיבי form נוספים, כל אחד מייצג הגדרת טופס. תג הפתיחה בטופס מכיל ארבע תכונות:

 1. id : קוד ייחודי לזיהוי הגדרת הטופס. קוד הזיהוי הזה ישמש בהמשך לעת יצירת או עדכון בתכונת "טופס" המקור.
 2. type: סוג האירוע שנוצר על ידי עורך הטפסים. ערך זה יופיע בעמודת האירועים "Type" ("EventType"). יהיה חכם להימנע מסוגים תקניים ושכיחים , לדוגמה, להוספת מידע על פטירה ניתן לציין סוג "Death.Info" (ולא Death) או כל שם סוג שעולה על הדעת. אחרת לא מן הנמנע שנתונים יאבדו.
 3. title : כותרת הטופס שמשמש לתיאור קצר. אפשר להזין לשדה זה כל דבר.
 4. date : תאריך (לא חובה) בתסדיר תאריך גרמפס תיקני. תג התאריך שימושי בעיקר באירועים תלויי זמן כמו לדוגמה מפקדי אוכלוסין ואירועים דומים שהתרחשו בתאריך (נקוב) מסוים.
<form id='UK1841' type='Census' title='1841 UK Census' date='6 Jun 1841'>

הטופס מחולק למקטעים שמתארים את המידע אותו אמור הטופס ללכוד לאנשים שממלאים 'תפקיד' נתון באירוע. כל רכיב טופס אמור להכיל לפחות רכיב 'מקטע' אחד. תג הפתיחה section יכול לציין את שלוש התכונות הבאות:

 1. role : התפקיד אותו ממלאים אנשים במקטע זה, באירוע. הערך יופיע בעמודת האירועים 'תפקיד' "Role" ("EventRoleType").
 2. type : סוג המקטע. מגדיר כיצד המקטע יוצג ואופן בחירת אנשים. ערכים מותרים הם: 'person' לאדם יחיד, 'multi' לאדם אחד או יותר, או 'family' לשני אנשים שנבחרו על ידי בחירת משפחה.
 3. title : כותרת שמשמשת בעת הצגת מקטע טופס ולמעשה הדרך היחידה בה ניתן להבדיל חזותית בין מקטעים מרובים. בנישואין לדוגמה נקבל תפקיד "בעל", "אישה" ואולי מספר תפקידים אחרים כמו "עדים", "רב" או "כומר", "שושבינים".
<section role='Primary' type='person' title='Child'>

כל רכיב מקטע חייב להכיל רכיב column לכול עמודה במקטע. רכיבי 'עמודה' מתארים ולוכדים מידע עבור כל 'אדם' במקטע.

רכיב עמודה כולל בתוכו שלשושה רכיבים נוספים:

 • רכיב _attribute – מהווה מפתח לזיהוי ואחסון מידע 'עמודה' (בעצמי הפניה לאירועים בלשונית 'תכונות') במסד־נתוני גרמפס.

תכונת "סוג" מידע ההפניה לאירוע קובע את תכולת השדה, לדוגמה אם נעשה שימוש ב"שם", אזי עצם בחירה בשמו של אדם, תאכלס את שמו בטופס מראש. לתשומת לב! אין לשנות מלל זה לאחר ההגדרה.

 • רכיב _longname (חלופי) – מכיל 'תיאור ארוך' של העמודה ומשמש לרמזים־צצים בעת מעבר העכבר מעל השדה בטופס.
 • רכיב size. מציין את גודל העמודה בטופס. מבוטא באחוז מרוחב העמוד הכולל, כך שסך־כל אחוזי העמודות יסתכם ב־100.
<column>
  <_attribute>At Home</_attribute>
  <_longname>Working at Home</_longname>
  <size>6</size>
</column>
Gramps-notes.png
הערה

נא לשים לב לקו התחתון שמקדים את 'attribute' הוא חשוב! הוא מציין שיש לתרגם את המלל.

כל רכיב טופס יכול להכיל גם רכיבי heading. רכיבי כותרת מתארים ולוכדים מידע אותו נדרש להזין פעם אחת בלבד, עבור כל הרשומות בטופס מסויים.

רכיב כותרת כולל:

 • רכיב _attribute. שמהווה את המפתח לזיהוי ואחסון מידע בלשונית 'תכונות' בעצמי האירוע במסד־נתוני גרמפס.
<heading>
  <_attribute>City or Borough</_attribute>
</heading>

למרות שניתן להוסיף ההגדרות נוספות/מותאמות לערכים שהוגדרו מראש בקובץ form_xx.xml, מומלץ ליצור קובץ עבודה נפרד בשם custom.xml או test.xml למטרה זו ורק בסיום ההגדרות ובדיקט הקובץ, לשנות את שמו ל־ form_xx.xml.

ניפוי־תקלים

לאחר יצירה או עדכון טופס (custom.xml או test.xml) חשוב לוודא שהטופס עוצב נכון, לשם כך יש להשתמש בעורך מלל שתומך במצב XML ובדיקת תחביר , (כמו NotePad++ או חלופה דומה למערכות הפעלה דמויי יוניקס) ולהתקין תוסף "כלי XML", העורך יתריע אם קוד ה־XML בטופס לא עוצב כראוי.

לאחר שבדיקות טופס ה־XML (test.xml) עברו באופן תקין, אפשר לאתחל את גרמפס כדי לבדוק את ביצועי הטופס. ולחצנים חדש ועריכה לא מופיעים בחלון גרמפלט טפסים, סיכוי סביר שקיימת שגיאת תחביר XML (או שגיאה אחרת). גרמפלט טפסים לא מדווח על מיקום השגיאה בקוד, אך למרבה המזל היא עשויה להופיע בהודעת grampsXX.log (שורש ספריית משתמש גרמפס) שתראה בערך כך:

 
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files\GrampsAIO64-5.1.2\gramps\gen\plug\_manager.py", line 252, in load_plugin
  _module = self.import_plugin(pdata)
 ...
 ...
 File "C:\Users\<~username>\AppData\Roaming\gramps\gramps51\plugins\Form\form.py", line 114, in __load_definitions
  dom = xml.dom.minidom.parse(definition_file)
 File "AIO/xml/dom/minidom.py", line 1958, in parse
 File "AIO/xml/dom/expatbuilder.py", line 911, in parse
 File "AIO/xml/dom/expatbuilder.py", line 207, in parseFile xml.parsers.expat.ExpatError: mismatched tag: line 12, column 10

אם קיימות שגיאות אחרות (שאינן תחביריות) בקובץ, לחצן חדש ובחירת טופס ייכשלו ככל הנראהותתקבל הודעה שתציע לאתחל את גרמפס מחדש, עיון בפרטי ההודע טרם אתחול שעשויים לרמוז היכן הבעיה (באזור החלק התחתון בהודעת השגיאה), להלן דוגמה:

 25285: ERROR: grampsapp.py: line 157: Unhandled exception 
 ...
 ...
 File "C:\Users\<~username>\AppData\Roaming\gramps\gramps51\plugins\Form\editform.py", line 995, in __init__
  title1, title2 = title.split('/')
ValueError: not enough values to unpack (expected 2, got 1)

כעת נבחן את השגיאה (דוגמה) מעלה, הכותרת תקינה, אך גרפלט טפסים דיווח שאחד הערכים בקובץ הטופס שהמותאם אישית, הוקלד באופן שגוי, בעוד הוא אמור להיות בדיוק כמו רכיבי הטופס הנתמכים.

שיתוף קובץ הגדרות טופס עם הקהילה

לאחר כתיבת הגדרות לכמה טפסים מותאמים אישית, ניתן לשתף את קובץ ההגדרות עם קהילת גרמפס. אזור בדיקת טפסים זמין למטרה זו.
מספר מכובד של קבצי הגדרה שיצרו חברי הקהילה כבר זמינים לשימוש.


סוגיות

למידע על סוגיות בטפסים ניתן לעיין בסגיות שמתוייגות כ־[forms].


תרגום

לקריאה נוספת

 • תוסף גרמפלט הזנת מידע מאפשר שיטה קלה לעריכת מידע על אנשים, קיימים או חדשים, וקשורים לאילן־היוחסין.


מדריך למשתמש

 • שימוש בגרמפלט טפסים, שחזור תמונות, מאת תים גראהם.


ערוץ תמיכת הפורום