Add a child/pl

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Jak dodać dziecko do Osoby lub Rodziny?

Dzieci nie są dodawne do Osoby. Dzieci są dodawane do Rodziny. Dziecko może należeć do więcej niż jednej Rodziny.

Dodawanie dziecka z Widoku Związków

Dziecko może być dodane do rodziny na wiele sposobów, zależnie od kontekstu.

Widok związków pokazuje aktywną osobę. Z tego widoku możesz:

  • Dodać aktywną osobę jako dziecko do rodziny
  • Dodać inną osobę jako dziecko jednej z rodzin, w której aktywna osoba jest rodzicem.

Dodawanie Aktywnej Osoby jako dziecko w rodzinie

Możesz dodać Aktywną Osobę zarówno jako dziecko noewj rodziny albo jako dziecko istniejącej rodziny.

Aby dodać Aktywną Osobę jako dziecko nowej rodziny, użyj przycisku Add New Parents z toolbaru (w starszych wersjach Gramps, ten przycisk był nazwany po prostu Add). To otworzy nowe okienko Edit Family z Aktywną Osobą pokazaną jako dziecko. Następnie możesz dodać rodziców wybierając z bazy danych istniejące osoby lub dodając nowych ludzi.

Aby dodać Aktywna Osobę jako dziecko istniejącej rodziny, użyj przycisku Add Existing Parents z toolbaru (w starszych wersjach Gramps, ten przycisk był nazwany po prostu Share). To umożliwi Ci wybranie istniejącej rodziny i doda Aktywną Osobę jako dziecko w tej rodzinie.

Dodawanie Osoby jako dziecka Aktywnej Osoby

You may add a child to a family in which the Active Person is a parent in one of two ways. If the family already exists, then it will appear in the Family section of the display. Click on the STOCK_EDIT Edit icon, and the exiting family will be displayed in the Edit Family form.

If the family to which you want to add a child is not displayed, then you should select the Add Partner button (in older versions of Gramps, this button was simply called Spouse). This will display an Edit Family form in which the Active Person is listed as either the father or the mother. At this point, you may add children and/or a spouse.

Adding a child from the Family View

Family Editor from Family view

If you wish to add a child to an existing family from the Family View, find the Family in the displayed list. You may either select the family by clicking on the Edit button in the toolbar, or double-clicking on the family in the list. This will display the Edit Family form for this person. At this point, you may add the child.

If you wish to add a child to a new family (a family that does not yet exist in the database), click on the Add button on the toolbar. This will bring up an Edit Family form. On this form, you may add parents and children.


Jak dodać bliźniaki/trojaczki/itd?

When you look at the list of children in a family, those with the same birth-date are obviously twins. But if you don't know the birth-date, or only know the year, you need some other way to indicate the relationship. You can do this by having them share a single birth event.

Take for example, the twins Thomas and Peter. When you create the Birth event for Thomas, make the Description say "Birth of Thomas and Peter". Then add a reference to that same event to Peter's event list, either by drag and drop, or by using the Share an existing event button. Set the Role for that event for both people to "Primary".

Now when you view the event list for either Thomas or Peter, you will see the Description reminding you that they are twins. And as you add details such as birth date to the birth event for either of them, those details will automatically display for the other as well.

Dodawanie innych informacji

Dodawanie zawodu lub innych szczegółów

Czasem w starych dokumentach jest podane, że osoba była piwowarem, wytwórcą gwoździ, drwalem, itd. Edytuj zdarzenia związane z osobą lub wybierz zakładkę Atrybuty. Tam wybierz nowy Atrybut do dodania i wybierz żądaną informację. Wpisz to co chcesz dodać.

Related articles

Screencasts